Abonament RTV. Czekają nas radykalne zmiany

Czytaj dalej
(KB)

Abonament RTV. Czekają nas radykalne zmiany

(KB)

Głośno jest już o projekcie zmiany ustawy, która dotyczy opłat abonamentowych za radio i telewizję. Ma trafić do Sejmu w październiku. Czego możemy się spodziewać, jeśli to prawo wejdzie w życie.

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie przepisów, które dotyczą między innymi opłat abonamentowych.

Masz kablówkę? To zapłacisz abonament

Aby poprawić pobór abonamentu, w projekcie ustawy zaproponowano włączenie dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić abonament.

Co to będzie oznaczało w praktyce

To, że dostawcy usług płatnej telewizji (telewizje kablowe i platformy cyfrowe) będą mogli odbierać od swoich klientów zgłoszenia rejestracyjne odbiorników oraz przekazywać je operatorowi wyznaczonemu, pobierającemu opłaty abonamentowe. To znaczy Poczcie Polskiej.

Dostawcy tych usług będą musieli przekazywać Poczcie Polskiej również informacje o wszystkich zawieranych przez siebie umowach.

Poczta Polska miałaby przy tym prawo żądania od dostawców usług telewizji płatnej informacji o poszczególnych klientach korzystających z tych usług.

Tak to ma wyglądać w praktyce

Przy zawarciu umowy dostawca usług telewizji płatnej będzie musiał przekazać klientowi informację o obowiązku zarejestrowania odbiornika oraz uregulowania opłat abonamentowych. Jako abonent byłbyś poinformowany także o tym, że niektóre twoje dane osobowe zostaną przekazane Poczcie Polskiej.

Dostawcy płatnej telewizji jednorazowo przekażą Poczcie Polskiej również informację o dotychczasowych swoich odbiorcach oraz podadzą klientom komunikat, że umowa o dostarczenie płatnej telewizji łączy się z posiadaniem odbiornika telewizyjnego - który podlega obowiązkowej rejestracji.

Dostawcy usług telewizji płatnej będą musieli poinformować także swoich klientów w komunikacie, że przekażą ich niektóre dane osobowe Poczcie Polskiej.

Kablówka będzie jedynie pośrednikiem

Wszystkie czynności związane z rejestracją odbiorników RTV, poborem opłat za nie, kontrolą abonamentową oraz ze sprawdzaniem zwolnień od opłat nadal będą realizowane przez Pocztę Polską. Dostawca płatnej telewizji będzie jedynie pośredniczył w procedurze zgłoszenia odbiornika do rejestracji oraz udzielał informacji niezbędnych do identyfikacji podmiotu, który ma obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych.

To nie wpłynie na ważność umowy

Brak dokonania rejestracji za pośrednictwem dostawcy usług płatnej telewizji nie będzie wpływał na ważność umowy o dostarczanie tej telewizji ani na sposób świadczenia usług przez dostawcę.

Osoba, która nie zarejestruje odbiornika w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem dostawcy będzie - tak jak dotychczas - podlegała opłacie za używanie niezarejestrowanego odbiornika. Opłata ta jest pobierana w wysokości trzydziesto-krotności opłaty abonamentowej.

Kto za to zapłaci za te zmiany

Nie ty, jako klient kablówki. Projekt ustawy, która wprowadza abonamentowe nowości, przewiduje, że koszty dostawców telewizji płatnej będą pokrywane wpływami z opłat abonamentowych.

Nie wpłynie to na wysokość tych opłat wnoszonych przez odbiorców telewizji.

Dlaczego trzeba rejestrować odbiorniki

Każdy posiadacz sprawnego radia czy telewizora musi zarejestrować odbiornik w ciągu 14 dni od wejścia w ich posiadanie. Musi też regularnie płacić abonament - nie dotyczy to jedynie osób zwolnionych z opłat na podstawie ustawy.

Obowiązek taki wynika z ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych oraz z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Obecnie rejestracji dokonuje jednak niewiele osób - stąd propozycja zmian w przepisach.

Zwolnienie z opłaty

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce Poczty Polskiej SA. Trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające nasze uprawnienie do zwolnienia od opłat i złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia. Uwaga! Od 9 października 2015 roku z tego obowiązku zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat!

Obecnie wysokość opłat wynosi:

Wysokość opłat za używanie odbiorników RTV - po uwzględnieniu zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż miesiąc - wynosi:

Ile będziemy płacić w 2018 roku?

Wysokość przyszłorocznych opłat nie zmieni się.

Stawki miesięcznej opłaty abonamentowej pozostaną na poziomie tych, które obowiązują w tym roku.

Co jeszcze warto wiedzieć o opłacie? Czy są jakieś odsetki za zwłokę?

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Ważny jest dzień, w którym dokonujemy płatności, a nie dzień, w którym wpływa ona na rachunek bankowy Poczty Polskiej SA. Za zwłokę naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Do opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz do opłat za używanie niezarejestrowanych odbiorników RTV i odsetek za zwłokę stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

(KB)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.