Abonament RTV. Szykują się zmiany

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Kaśka Borek

Abonament RTV. Szykują się zmiany

Kaśka Borek

Głośno jest o projekcie zmiany ustawy, która dotyczy opłat abonamentowych za radio i telewizję. Czego możesz się spodziewać, jeśli to prawo wejdzie w życie?

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie przepisów, które dotyczą między innymi opłat abonamentowych. Macie wiele pytań związanych z planowanymi nowościami. Odpowiadamy na nie w tym poradniku.

Masz kablówkę? To zapłacisz abonament

Aby poprawić pobór abonamentu, w projekcie ustawy zaproponowano włączenie dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić abonament.

Co to będzie oznaczało w praktyce

Tak to ma wyglądać

Przy zawarciu umowy dostawca usług telewizji płatnej będzie musiał przekazać klientowi informację o obowiązku zarejestrowania odbiornika oraz uregulowania opłat abonamentowych. Jako abonent byłbyś poinformowany także o tym, że niektóre twoje dane osobowe zostaną przekazane Poczcie Polskiej.

Dostawcy płatnej telewizji jednorazowo przekażą Poczcie Polskiej również informację o dotychczasowych swoich odbiorcach oraz podadzą klientom komunikat, że umowa o dostarczenie płatnej telewizji łączy się z posiadaniem odbiornika telewizyjnego, który podlega obowiązkowej rejestracji.

Dostawcy usług telewizji płatnej będą musieli poinformować także swoich klientów w komunikacie, że przekażą ich niektóre dane osobowe Poczcie Polskiej.

Kablówka będzie jedynie pośrednikiem

Wszystkie czynności związane z rejestracją odbiorników RTV, poborem opłat za nie, kontrolą abonamentową oraz ze sprawdzaniem zwolnień od opłat nadal będą realizowane przez Pocztę Polską. Dostawca płatnej telewizji będzie jedynie pośredniczył w procedurze zgłoszenia odbiornika do rejestracji oraz udzielał informacji niezbędnych do identyfikacji podmiotu, który ma obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych.

To nie wpłynie na ważność umowy

Brak dokonania rejestracji za pośrednictwem dostawcy usług płatnej telewizji nie będzie wpływał na ważność umowy o dostarczanie tej telewizji ani na sposób świadczenia usług przez dostawcę.

Osoba, która nie zarejestruje odbiornika w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem dostawcy, będzie – tak jak dotychczas – podlegała opłacie za używanie niezarejestrowanego odbiornika. Opłata ta jest pobierana w wysokości trzydziestokrotności opłaty abonamentowej.

Kto zapłaci za te zmiany

Nie ty jako klient kablówki. Projekt ustawy, która wprowadza abonamentowe nowości, przewiduje, że koszty dostawców telewizji płatnej będą pokrywane wpływami z opłat abonamentowych.

Nie wpłynie to na wysokość tych opłat wnoszonych przez odbiorców telewizji.

Dlaczego trzeba rejestrować odbiorniki

Każdy posiadacz sprawnego radia czy telewizora musi zarejestrować odbiornik w ciągu 14 dni od wejścia w ich posiadanie. Musi też regularnie płacić abonament – nie dotyczy to jedynie osób zwolnionych z opłat na podstawie ustawy.

Obowiązek taki wynika z ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Obecnie rejestracji dokonuje jednak niewiele osób – stąd propozycja zmian w przepisach.

Warto wiedzieć

Kto nie musi płacić abonamentu

Uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są między innymi:

Odbiorniki RTV muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia.
Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym. Bo – uwaga – żeby nie płacić, trzeba dopełnić określonych prawem formalności!

Zwolnienie z opłaty. Jakie formalności trzeba załatwić
Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce Poczty Polskiej SA. Trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające nasze uprawnienie do zwolnienia od opłat i złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia. Uwaga! Od 9 października 2015 r. z tego obowiązku zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat!

Rejestracja odbiorników RTV

Rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych dokonuje się w placówkach Poczty Polskiej SA – w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie. Dowodami zarejestrowania są: „Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych”, „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika”. Rejestracji można dokonać też poprzez stronę internetową Poczty. Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników RTV. Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest każde urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. Przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa go i powinna za to płacić.

Ile płacimy abonamentu w 2017 r.

Wysokość opłat wynosi:

Wysokość opłat za używanie odbiorników RTV – po uwzględnieniu zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż miesiąc –wynosi:

Ile będziemy płacić w 2018 r.

Wysokość przyszłorocznych opłat nie zmieni się. Stawki miesięcznej opłaty abonamentowej pozostaną na poziomie tych, które obowiązują w tym roku.

Do kiedy trzeba wnieść opłatę. Czy są jakieś odsetki za zwłokę?

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Ważny jest dzień, w którym dokonujemy płatności, a nie dzień, w którym wpływa ona na rachunek bankowy Poczty Polskiej SA.

Za zwłokę naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Do opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz do opłat za używanie niezarejestrowanych odbiorników RTV i odsetek za zwłokę stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Obowiązek uiszczania opłaty powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym rejestrowałeś odbiornik, a ustaje z dniem jego wyrejestrowania na Poczcie.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.