Agencja Rozwoju Regionalnego ARES SA

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES SA

Materiał informacyjny

Agencja Rozwoju regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach jest najstarszą agencją rozwoju regionalnego w Polsce. Swoją działalność rozpoczęła 16 stycznia 1991 roku na terenie ówczesnego województwa suwalskiego. Siedziba Spółki mieści się w Suwałkach przy ul. Noniewicza 42a w budynku Domu Handlowego „ARKADIA”. Głównym celem Agencji jest aktywny udział w przemianach gospodarczych i społecznych regionu poprzez jego promocję, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na realizację programów sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy oraz organizację systemu edukacji ekonomicznej i zawodowej.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES” S.A. w Suwałkach od ponad 20 lat prowadzi dział Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych. Jego głównym zadaniem jest kontynuacja działań w zakresie udzielania pożyczek przedsiębiorcom z województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego, jak również udzielanie informacji, kompletowanie i analiza wniosków pożyczkowych oraz monitorowanie spłat w ramach czterech funduszy Pożyczkowych:

Pożyczki z w ramach wyżej wymienionych funduszy udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z terenu województwa podlaskiego. Do tej pory wsparcie otrzymało około 500 przedsiębiorstw, udzielono około 700 pożyczek na kwotę ponad 100 000 000,00 mln zł.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES SA

Dzięki aktywnemu wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach pozyskuje środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów regionalnych, krajowych i transgranicznych związanych z rozwojem zasobów ludzkich, w tym z aktywizacją oraz integracją społeczno-zawodową osób i grup wymagających wsparcia. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach obecnie realizuje 3 projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tj.:

Projekt: „STARTER DLA MŁODYCH” - okres realizacji od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2023r.Celem projektu „Starter dla młodych” jest rozwój postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia wśród osób (w wieku 18-29 lat) pozostających bez zatrudnienia, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, zamieszkujących
powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki i m. Suwałki. Uczestnicy projektu podczas szkolenia „Mój biznes” uzyskali niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania firmą oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki zdobytej wiedzy oraz wsparciu finansowemu 72 osoby otrzymały dotacje w kwocie 23 050,00 zł na potrzeby założenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt „Bon na szkolenie” Poddziałanie 3.2.1 „Kształtowanie i rozwój kadr subregionu suwalskiego szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” - okres realizacji od 1 czerwca 2021r. do 30 lipca 2023r. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji mieszkańców subregionu suwalskiego poprzez udział w:

W ramach ww. projektu z doradztwa edukacyjno-zawodowego skorzystało 214 osób, a dzięki pozyskanym środkom 1118 osób zamieszkałych na terenie subregionu suwalskiego podniosło swoje kompetencje/kwalifikacje uczestnicząc w kursach komputerowych, kursach językowych, studiach podyplomowych. Łączna wartość wykorzystanych środków wynosi 9 076 234,11 zł.
Projekt „Bon na szkolenie” Poddziałanie 3.2.2 "Kształtowanie i rozwój kadr subregionu suwalskiego szkolenie i kursy zawodowe" - okres realizacji od 1 czerwca 2021r. do 30 lipca 2023r. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji mieszkańców subregionu suwalskiego poprzez udział w:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES SA
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES SA

W ramach ww. projektu z doradztwa edukacyjno-zawodowego skorzystało 457 osób, a dzięki pozyskanym środkom 380 osób zamieszkałych na terenie subregionu suwalskiego podniosło swoje kompetencje/kwalifikacje uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz kursach nadających kwalifikacje np. prawo jazdy kat. C, C+E, D, kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C, C+E, D, koparko-ładowarki, nalewaki, Kurs na Pilota Drona NSTS-06 do misji specjalistyczno-ratowniczych, Kurs na pilota Drona nsts-06 do filmowania i fotografii, kurs wizażu zaawansowany, stylizacja brwi i rzęs oraz stylizacji paznokci i wiele innych. Łączna wartość wykorzystanych środków wynosi 4 047 698,75 zł.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” - okres realizacji od 01.06.2020 r. do 31.05.2023 r. Głównym celem projektu jest kompleksowy rozwój ekonomii społecznej wspieranie, tworzenie i wzmacnianie potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i społecznego ukierunkowanych na realizację działań i projektów z zakresu ekonomii społecznej na terenie Miasta Suwałki oraz powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego i sokólskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (Partner). Ze wsparcia ośrodka mogą skorzystać:

W ramach projektu beneficjenci mogą korzystać z następujących form działania ośrodka:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES SA

W ramach dotychczasowej realizacji projektu zostało utworzonych 65 miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych oraz przeprowadzono szkolenia pt. „ABC Przedsiębiorczości”.

Agencja Rowoju Rgionalnego „ARES” S.A w Suwałakch prowadzi także wynajem powierzchni handlowych oraz lokali użytkowych, które znajdują się w budynku Domu Handlowego „ARKADIA”. Ponadto w budynku Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym przy ul. Osiedle II 6A można wynająć nowoczesne sale dydaktyczne, które idealnie nadają się do organizacji zebrań, szkoleń, rozmów kwalifikacyjnych, czy prezentacji biznesowych.

Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki
Email: arrares@ares.suwalki.pl
Telefon: +48 87 566 61 06

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES SA
POZNAJ INNYCH WYSTAWCÓW TARGÓW


TARGI PRACY SUWAŁKI
Suwałki Plaza

poziom 1 koło zjeżdżalni
24-25 lutego 2023
godz. 11.00-17.00

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.