CHOROSZCZ

Czytaj dalej
Fot. archiwum Związku Gmin Województwa Podlaskiego
Materiał informacyjny

CHOROSZCZ

Materiał informacyjny

Powrót do serwisu "30 lat podlaskiego samorządu"

Rynek 11 Listopada w Choroszczy

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz
tel.: 85 713 22 00
e-mail: [email protected]
www.choroszcz.pl

Choroszcz to jeden z najstarszych na Podlasiu ośrodków miejskich – wg archeologów, pierwsze ślady obecności człowieka na tym terenie pochodzą z mezolitu.

Początki Choroszczy datuje się na poł. XV w., kiedy po unii polsko-litewskiej ówczesny zarządca ziem nad Narwią – książę litewski Michał Zygmuntowicz poczynił szereg nadań choroszczańskich ziem. W 1507 r. Choroszcz otrzymała od Zygmunta Starego prawa miejskie. Z końcem XVI w. miasto przeszło w ręce Paców. W 1654 r. biskup wileński Mikołaj Stefan Pac sprowadził tu dominikanów, którzy założyli szkołę przygotowującą uczniów do Akademii Krakowskiej. Po pożarach w latach 1683 i 1707 miasto podupadło, tracąc znaczenie na rzecz Białegostoku. Od początku XVIII w. Choroszcz należała do rodu Branickich. Jan Klemens Branicki ufundował tu kościół, szpital, cerkiew oraz zbudował pałac – letnią rezydencję rodziny. W poł. XIX w. miasteczko stało się osadą fabryczną, mieszczącą jedną z największych w tych czasach fabrykę sukna i kortu, należącą do Christiana Augusta Moesa.

Miasto i gmina Choroszcz położone są w środkowej części województwa podlaskiego oraz zachodniej części powiatu białostockiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Białegostoku. Choroszcz wchodzi w skład Aglomeracji Białostockiej oraz Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Powierzchnia gminy to ok. 164 km2. Liczy 15 192 mieszkańców (dane z dn. 31.12.2019). Gminę tworzą 34 miejscowości i 32 sołectwa: Babino, Barszczewo, Czaplino, Kolonia-Czaplino, Dzikie, Dzikie-Kolonia, Gajowniki, Izbiszcze, Jeroniki, Klepacze, Konowały, Kościuki, Krupniki, Kruszewo, Łyski, Mińce, Ogrodniki, Oliszki, Pańki, Porosły, Kolonia-Porosły, Rogówek, Rogowo, Rogowo-Kolonia, Rogowo-Majątek, Ruszczany, Sienkiewicze, Śliwno, Turczyn, Zaczerlany, Zaczerlany-Kolonia, Złotoria, Żółtki i Żółtki-Kolonia.

Rynek 11 Listopada w Choroszczy
archiwum Związku Gmin Województwa Podlaskiego Robert Wardziński – Burmistrz

Gmina Choroszcz w ostatnich 30 latach w szczególności:
• ustanowiła insygnia gminy w postaci Herbu Choroszczy, Flagi oraz Hejnału Choroszczy;
• uporządkowała i wzmocniła infrastrukturę oświatową, budując nowoczesny kompleks edukacyjny, w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, uruchamiając Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II, a także Żłobek Samorządowy;
• postawiła na rozwój, unowocześniając system ciepłowniczy miasta, a także rozwijając w całej gminie infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, teleinformatyczną czy oświetleniową;
• sukcesywnie poprawia dostępność komunikacyjną – poprzez budowę i remont szeregu lokalnych dróg, w tym dróg rowerowych i ścieżek dla pieszych; w gminie funkcjonują dwa terminale roweru miejskiego BiKeR – system roweru aglomeracyjnego został uruchomiony w Choroszczy jako pierwszy w Polsce

Rynek 11 Listopada w Choroszczy
archiwum Związku Gmin Województwa Podlaskiego Nowe boisko wielofunkcyjne w Choroszczy

• gruntownie i z szerokim rozmachem zmienia oblicze miasta, przebudowując i dokonując rewitalizacji głównych arterii komunikacyjnych, w szczególności Rynku 11 Listopada wraz z przebudową okolicznego układu komunikacyjnego oraz pl. dr. Zygmunta Brodowicza, układu komunikacyjnego na Osiedlu Szumiących Traw, rewitalizując Bulwary Sienkiewicza i in.; sukcesywnie przebudowując także sieć dróg gminnych, m.in. w Turczynie, Porosłach, Krupnikach, Konowałach, Izbiszczach, Pańkach, Klepaczach, Choroszczy, Jeronikach czy Łyskach;
• tworzy miejsce w pełni przyjazne mieszkańcom, szanujące tożsamość i lokalną historię, dokonując najpierw ustanowienia (1983 r.), a w 2019 roku spektakularnej rewitalizacji Miejsca Pamięci – „Szubienicy” – wzgórza straceń powstańców styczniowych; upamiętniając 100. rocznicę utworzenia Lokalnej Komendy POW (budowa pomnika i tablicy), a także remontując kwaterę żołnierzy AK na cmentarzu w Izbiszczach;
• na szeroką skalę unowocześniła infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz sanitarną (zbudowała nowe sieci wodno-kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody, m.in. w Rogowie, Złotorii czy Choroszczy; zmodernizowała oczyszczalnię ścieków), wprowadzając pod tym względem Gminę wręcz w XXII wiek;
• wspaniale rozwija i wspiera działalność kulturalną, oferującą odbiorcom rokrocznie ponad 100 inicjatyw umożliwiających uczestnictwo w kulturze, jednocześnie wzmacniając oraz podwyższając poziom flagowych wydarzeń kulturalnych, znanych w regionie i w Polsce, tj. Jarmark Dominikański, Dni Choroszczy, Ogólnopolski Dzień Ogórka;
• powołała Młodzieżową Radę Gminy Choroszcz, Radę Seniorów Gminy Choroszcz (oferując Choroską Kartę Seniora), wspiera inne organizacje senioralne tj. Koło Emerytów i Rencistów nr 15 i Koło Sybiraków, czy Stowarzyszanie Chcę Żyć; uruchomiła Wielofunkcyjną Strefę Aktywności;

Rynek 11 Listopada w Choroszczy
archiwum Związku Gmin Województwa Podlaskiego Zabawy nad Kominowym Bajorem w Choroszczy

• dba o rozwój sportu: modernizuje otwarte dla mieszkańców przestrzenie sportowo-rekreacyjne, np. wielofunkcyjny teren rekreacyjny wokół akwenu miejskiego „Kominowe Bajoro” (z miejską plażą, ławkami, siłownią zewnętrzną, wiatami piknikowymi, boiskiem do gry w siatkówkę i Beach Soccera); sukcesywnie modernizuje boiska gminne i Stadion Miejski w Choroszczy; wspiera działalność lokalnych organizacji sportowych, m.in. Strzelnicę Sportową, Klub Kolarski; od 45 lat wspiera Piłkarską Ligę Gminną, a od 30 lat – w ramach Klubu Sportowego Narew Choroszcz – wspiera działalność 6 drużyn piłkarskich; rokrocznie organizuje turnieje szachowe o Szablę Hetmana Branickiego, zawody taneczne o Puchar Burmistrza Choroszczy, Turnieje Piłki Halowej, Biegi Niepodległości, czy Biegi Konstytucji;
• buduje nowe świetlice wiejskie (oraz wiaty), a istniejące otrzymują nowe wyposażenie i są remontowane; modernizuje oraz doposaża miejskie i gminne place zabaw;
• istotnie wspiera codzienną działalność lokalnych OSP.

Gminę Choroszcz wyróżnia dostępność komunikacyjna: położenie na trasie Białystok–Warszawa, stała linia „103” łącząca Choroszcz z Białymstokiem, dwie stacje roweru aglomeracyjnego BiKeR oraz sieć szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, wodnych i konnych, które dają możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego i zapewniają łatwy dostęp do atrakcji kulturowo-przyrodniczych Gminy. A są nimi w szczególności:
• późnobarokowy kościół rzymskokatolicki z 1756 r. pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika wraz z kaplicą z XVIII w.,
• barokowy klasztor podominikański z II poł. XVIII w.;
• neobizantyjska cerkiew prawosławna Opieki Matki Bożej z II poł. XIX w.,
• zespół pałacowo-parkowy rodziny Branickich: barokowy letni pałac hetmana Jana Klemensa i Izabelli Branickich, gdzie obecnie mieści się Muzeum Wnętrz Pałacowych (filia Muzeum Podlaskiego w Białymstoku) oraz dawny park pałacowy,

Rynek 11 Listopada w Choroszczy
archiwum Związku Gmin Województwa Podlaskiego Letnia rezydencja Branickich w Choroszczy

• zespół budynków poprzemysłowych z poł. XIX w. – dawne obiekty fabryki włókienniczej Christiana Zabawy nad Kominowym Bajorem w Choroszczy Augusta Moesa; od 1930 r. mieści się tam szpital psychiatryczny,
• Narwiański Park Narodowy, którego główny walor to unikatowa – anastomozująca rzeka Narew,
• kładka turystyczno-edukacyjna Śliwno–Waniewo o dł. 1050 m, poprowadzona nad głównym korytem Narwi. Przeznaczona jest dla pieszych i rowerzystów. Została zbudowana z drewnianych pomostów, które łączą się ze sobą za pomocą czterech ruchomych elementów na pontonach – na nich, za pomocą lin, można przedostać się z jednego brzegu na drugi. Kładka umożliwia dotarcie do niedostępnych w inny sposób terenów Narwiańskiego Parku Narodowego,
• „Zerwany Most” k. Kruszewa i Reduta „Koziołek” – zerwany most to obecnie punkt obserwacyjny na rozlewiska rzeki Narew, cieszący się wyjątkowo dużym powodzeniem wśród rowerzystów. Po drugiej stronie Nowe boisko wielofunkcyjne w Choroszczy. Po drugiej stronie rzeki, w kierunku północnym, znajduje się tzw. Reduta „Koziołek” – XVII-wieczny bastion obronny. „Koziołek” powstał prawdopodobnie w 1656 r. za sprawą działań Pawła Sapiehy, a budowa obiektu związana była z Potopem Szwedzkim. Wg historyków jest to jedyna tego typu budowla zabytkowa dawnej polskiej sztuki fortyfikacji ziemnej. To miejsce wyjątkowo tajemnicze i dzikie, otoczone bagnami, trudno dostępne i mało znane, broniące swych tajemnic – przez co tym bardziej atrakcyjne.

Gmina Choroszcz dba o mieszkańców tak szeroko, jak to możliwe, by Choroszcz stała się naszą wspólną rezydencją.

Rynek 11 Listopada w Choroszczy

Zdjęcia: archiwum Związku Gmin Województwa Podlaskiego

Nasza akcja

Mija 30 lat od samorządowej reformy, która rozpoczęła proces decentralizacji państwa polskiego. Mieszkanki i mieszkańcy polskich miast i wsi zyskali realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Rok jubileuszowy to znakomita okazja, aby docenić osiągnięcia samorządów województwa podlaskiego i zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszego regionu.
Wierzymy, że taka forma promocji podlaskich gmin będzie świetnym sposobem na uczczenie jubileuszu 30-lecia samorządności, opowiedzenia o historii, zrealizowanych inwestycjach, sukcesach i przemianach na przestrzeni tych trzech dekad. W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy cykl publikacji poświęconych samorządom. ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA INNYCH PODLASKICH GMIN.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.