Jak powstała Złota Setka firm województwa łódzkiego

Czytaj dalej
Fot. Grzegorz Gałasiński

Jak powstała Złota Setka firm województwa łódzkiego

Ranking Złota Setka Województwa Łódzkiego powstał z inicjatywy redakcji „Dziennika Łódzkiego” przy współpracy z firmami Bisnode i PwC.

Ranking przedstawia 100 największych firm województwa łódzkiego pod względem osiągniętych w 2015 roku przychodów. Ranking oparty jest na danych dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodatkowe informacje, które znalazły się w rankingu, to zysk netto i zatrudnienie.

Firma Roku

Przy okazji Rankingu „Złotej Setki” postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej gospodarce regionu i wyróżnić dziesięć firm w kategorii Firma Roku, które cechuje wysokie dynamika wzrostu oraz efektywność prowadzenia biznesu.

Firma Roku została wyłoniona na podstawie sześciu wskaźników. Były to wyrażone w procentach:

W1 - dynamika przychodów (przychody 2015 / przychody 2014)

W2 - dynamika zysku (zysk netto 2015/ zysk netto 2014)

W3 - stopa zwrotu kapitału własnego (zysk netto 2015 / kapitał własny 2015)

W4 - rentowność przychodów (zysk netto 2015 / przychody 2015)

W5 - bieżąca płynność finansowa (aktywa obrotowe 2015 / zobowiązania krótkoterminowe 2015)

W6 - dynamika wzrostu majątku trwałego (aktywa trwałe 2015 / aktywa trwałe 2014)

Powyższe wskaźniki zostały policzone dla stu firm z listy, następnie zostały nadane dla każdego wskaźnika i każdej firmy punkty od 1 dla najlepszej wartości do 100 dla najsłabszej wartości. Tytuł Firmy Roku zdobyła firma, której wynik po zsumowaniu punktów dla wszystkich sześciu wskaźników był najniższy. Na łamach naszego dodatku na str. 6 prezentujemy dziesięć firm, dla których suma punktów była najniższa.

Kolejna edycja „Złotej Setki”

Już teraz zapowiadamy kolejną edycję Złotej Setki, która będzie opierała się na danych finansowych za rok 2016. Zachęcamy firmy, by w terminie składały dane finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego lub przesyłały skany sprawozdań finansowych do organizatorów.

Formuła Rankingu z pewnością będzie jeszcze ciekawsza, ponieważ w przyszłym roku planujemy dołączyć kolejne kategorie, porównujące wyniki rok do roku, takie jak:

- Debiut Roku, czyli wejście do Złotej Setki na najwyższe miejsce, a także

- Awans Roku, wyliczony jako przesunięcie się w górę Złotej Setki o największą liczbę miejsc.

Mamy nadzieję, że Ranking Złota Setka na stałe wpisze się w kalendarz ważnych wydarzeń regionu łódzkiego.
Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.