Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy” będzie rozdwać

Czytaj dalej
Fot. MARIA EICHLER
Maria [email protected]

Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy” będzie rozdwać

Maria [email protected]

Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy” w przyszłym roku będzie miała do dyspozycji kilkanaście milionów do rozdania ludziom biznesu.

Grażyna Wera-Malatyńska, prezeska Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy” zachęca przedsiębiorców i tych, którzy dopiero zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, do zainteresowania się dotacjami, jakie mogą otrzymać na różnego typu aktywność w biznesie, np. na turystykę czy gastronomię.

- Do końca grudnia składamy strategię - relacjonuje prezeska Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy”. - Chcemy wiedzieć, jakie są oczekiwania mieszkańców. Wiemy, że w regionalnym programie operacyjnym nie ma pieniędzy dla przedsiębiorców, a tu będą.

Ile? Będzie to na pewno kilkanaście milionów złotych na cały obszar. Pierwszy nabór wniosków nastąpi w drugiej połowie przyszłego roku i na pewno dzielenie tortu rozpocznie się od dużych kwot.

Pieniądze mogą być przeznaczone na podejmowanie działalności gospodarczej, na tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w przedsiębiorstwach spożywczych, na rozwijanie działalności gospodarczej, na podnoszenie kompetencji, czyli np. na doradztwo i szkolenia osób podejmujących albo rozwijających działalność gospodarczą lub w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

Dotacje będą również na wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. W ich zakres wchodzą też: rozwój rynków zbytu i usług lokalnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Wsparcie może być udzielone również na budowę dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.