Ostrów. Co znaleźliśmy w oświadczeniach majątkowych burmistrza i radnych

Czytaj dalej
Mieczysław Bubrzycki

Ostrów. Co znaleźliśmy w oświadczeniach majątkowych burmistrza i radnych

Mieczysław Bubrzycki

Jak co roku przyjrzeliśmy się oświadczeniom majątkowym składanym - za poprzedni rok - przez burmistrza Ostrowi Mazowieckiej i miejskich radnych. W oświadczeniach wpisuje się stan oszczędności na koniec roku, nieruchomości, dochody, kredyty.

My skoncentrowaliśmy się na dochodach, porównaliśmy je także z zarobkami z 2015 roku. Wszystkie kwoty dochodów podajemy tak, jak należy je wpisywać do oświadczeń - brutto.

Oni mają najwięcej

Burmistrz miasta Jerzy Bauer zarobił w zeszłym roku w ratuszu 169 420 zł 20 gr. W oświadczeniu są także dochody opisane jako „z innych źródeł” w wysokości 1970 zł 44 gr. Przed rokiem łączne dochody burmistrza wyniosły nieco ponad 150 tys. zł, były więc niższe.

Spośród radnych najwyższe dochody w 2016 roku osiągnął Krzysztof Laska - wiceprzewodniczący rady miasta, przedsiębiorca, właściciel firmy „Lemax”. Przyniosła mu ona dochód w wysokości 123 940 zł 11 gr, do tego miał 18 181 zł 80 gr nieopodatkowanych diet. Dochody radnego były niemal identyczne jak przed rokiem.

W gronie radnych, którzy zarobili w ubiegłym roku ponad 100 tysięcy złotych jest także Jerzy Pawluczuk - prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”. Praca w spółdzielni przyniosła mu 106 121 zł 42 gr, dochodzi do tego dieta radnego w wysokości 15 984 zł. Przed rokiem jako prezes zarobił 97 359 zł, a jako radny 15 210 zł.

Tuż za prezesem „Naszego Domu” uplasował się jego zastępca. Radny Tadeusz Malec jako wiceprezes spółdzielni mieszkaniowej zarobił w 2016 roku 84 938 zł 12 gr, miał także 9180 zł 12 gr dochodów z działalności gospodarczej (obrót nieruchomościami) oraz 15 934 zł diet radnego. Przed rokiem jako prezes zarobił 77 536 zł, a więc mniej, a działalność gospodarcza przyniosła mu 7421 zł dochodu.

Ostatnim ze „stutysięczników” jest radny Roman Świedziński. Jako kierownik w Zakładzie Gospodarki Komunalnej zarobił 53 007 zł 59 gr, do tego miał 37 109 zł 11 gr emerytury oraz 12 320 zł diet. Przed rokiem jego dochody z pracy w ZGK były znacznie wyższe - 72 724 zł, emerytura i dieta były na podobnym poziomie.

Więcej niż 50 tysięcy

Radny Jacek Wilczyński jest właścicielem firmy wielobranżowej, w której osiągnął dochód w wysokości 77 682 zł 2 gr, do tego miał 13 320 zł diet. Żyło mu się więc lepiej, bo przed rokiem na firmie zarobił 65 992 zł, a dietę miał niższą, ale tylko troszkę.

Głównym źródłem dochodów radnej Beaty Herman jest etat nauczycielki w Zespole Szkół w Nagoszewie, gdzie zarobiła 64 165 zł 12 gr. Uzupełnieniem jej dochodów były diety radnej - przewodniczącej komisji - 15 984 zł oraz ryczałt kuratora sądowego - 7335 zł. Przed rokiem jej dochody były wyższe: wypłaty ze szkolnej kasy to 69 184 zł, diety - 14 931 zł, a ryczałt kuratora - 6007 zł.

Także radny Bogusław Konrad żyje z pensji nauczyciela, jego etat w ostrowskim Gimnazjum nr 1 dał mu 71 465 zł 7 gr, do tego miał 1826 zł 81 gr z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz 13 320 zł diet radnego. Ubiegłoroczne dochody radnego były wyższe niż w roku 2015, kiedy zarobił jako nauczyciel 66 044 zł, do tego doszło 12 600 zł diet radnego.

Radny Mieczysław Równy prowadzi działalność transportową, która przyniosła mu w zeszłym roku 66 458 zł 70 gr dochodu. To niemal dwa razy więcej niż w 2015. Dochód z firmy uzupełnił o 6000 zł z dzierżawy mieszkania oraz 12 987 zł diet.

Głównym źródłem dochodów Jolanty Kwiatkowskiej - wiceprzewodniczącej rady jest etat w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie, jako kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej, zarobiła 66 909 zł 60 gr. Swoje dochody powiększyła o 18 414 zł diet radnej. Przed rokiem miała dochody niemal takie same.

Radny Władysław Krzyżanowski utrzymuje się z lekarskiej emerytury - w sumie 61 578 zł 32 gr (to prawdopodobnie kwota netto) oraz diety radnego - 11 907 zł 50 gr (to na pewno kwota netto). W zeszłym roku radny miał więcej, bo emerytura i diety były w podobnej wysokości, ale zarobił także 6619 zł, jak opisał to w oświadczeniu „w ramach stosunku pracy”.

Na dochody Zbigniewa Krycha - przewodniczącego rady - złożyły się: zarobki w Fabryce Mebli Forte (gdzie jest technologiem) - 48 843 zł 8 gr oraz dieta szefa rady miasta - 23 847 zł 24 gr. Przed rokiem w fabryce zarobił więcej - 50 068 zł.

Radna Małgorzata Bartkiewicz utrzymuje się z wynajmu lokali - dało jej to 48 tys. zł, a dieta radnej to 12 820 zł 50 gr. Przed rokiem miała takie same dochody z wynajmu, ale miała też duży dochód ze sprzedaży gospodarstwa rolnego.

Radny Mirosław Pędzich jest opiekunem medycznym i praca ta przyniosła mu 30 725 zł 85 gr. Zarobki z etatu uzupełnił o dochody z pszczelej pasieki - 13 tys. zł i dietę radnego - 12 987 zł. Przed rokiem dochody radnego były niższe - z pracy w szpitalu miał 25 824 zł, a z pasieki 10 tys. zł.

Powyżej 50 tys. zł zarobił jeszcze radny Jacek Galanko - właściciel zakładu elektromechanicznego. Osiągnął z niego 40 tys. zł dochodu, a do tego miał 12 321 zł diet. Przed rokiem miał o 5000 zł niższe dochody z firmy.

Oni zarobili najmniej

A oto radni, którzy zarobili poniżej 50 tys. zł

Radna Alina Rytelewska - jako jedna z trojga radnych - pracuje w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, gdzie zarobiła w ubiegłym roku 34 679 zł 18 gr, do tego doszło 13 153 zł diet. W sumie daje to 47 832 zł 18 gr. Przed rokiem w oświadczeniu swoje zarobki z pracy określiła jako 2800 zł brutto miesięcznie.

Szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, radny Robert Krajewski, jest pedagogiem w Szkole Podstawowej nr 1, zarobił tam 31 443 zł. Jego dochodem były także diety radnego - 13 320 zł oraz dochody „z innych źródeł” - 1957 zł 89 gr. W sumie daje to 46 720 zł 89 gr. Przed rokiem radny miał więcej źródeł dochodów, ale w sumie były one o kilka tysięcy złotych niższe.

Radny Edward Podbielski - przewodniczący komisji rewizyjnej - jest jednym z dwóch rolników w radzie. Prawie 14-hektarowe gospodarstwo przyniosło mu w zeszłym roku 15 tys. zł dochodu, ale to tylko jedna trzecia pieniędzy, które miał. Bo 14 923 zł 24 gr to jego emerytura, a 15 784 zł 20 gr dieta funkcyjnego radnego. Przed rokiem jego dochody były o kilkanaście tysięcy zł niższe.

Emerytem jest radny Stanisław Dylewski - jego ubiegłoroczne świadczenia z ZUS-u wyniosły 23 229 zł. Uzupełnił je o 12 986 zł diety radnego i 8814 zł 50 gr ryczałtu kuratora sądowego. Przed rokiem miał dochody w podobnej wysokości.

Najmłodszy z radnych, Mariusz Kwiatkowski, to przedsiębiorca. Jego firma przyniosła mu dochód w wysokości 24 255 zł 27 gr, do tego miał 11 821 zł 50 gr diety. Przed rokiem jego dochody z firmy były o ponad 3000 zł niższe.

Radna Anna Krajewska prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, na której zarobiła w ubiegłym roku 8319 zł 82 gr. Do tego jednak miała 5778 zł 74 gr z tytułu praw autorskich, 1776 zł za umowy zlecenia oraz 15 784 zł 20 gr diet przewodniczącej komisji. Jej dochody były więc wyższe niż w 2015 roku.

Najmniej w ubiegłym roku - tak jak poprzednio - zarobił radny Andrzej Pęksa, właściciel prawie 7-hektarowego gospodarstwa. Dochody „z hektarów” to 1986 zł 85, a dieta - 13 153 zł 50 gr. Rok wcześniej gospodarstwo przyniosło mu o ok. 600 zł więcej, ale za to diety były o ok. 600 zł niższe.

Mieczysław Bubrzycki

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.