Program „Czyste Powietrze” i pakiet korzyści dla gmin

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Monika Krężel

Program „Czyste Powietrze” i pakiet korzyści dla gmin

Monika Krężel

Nie tylko przeciętny Kowalski, ale i gminy mogą liczyć na korzyści płynące z przystąpienia do programu „Czyste Powietrze”. Jakie? Korzyści dla samorządów to m.in. do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza” oraz bonusy za złożone wnioski. Trzeba jednak pamiętać o ważnych terminach.

Do tej pory prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu „Czyste Powietrze”, decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno--informacyjnych. Okazuje się, że takie punkty są niezwykle potrzebne. Mieszkańcy otrzymują tam nie tylko wszystkie niezbędne informacje na temat programu, ale i pomoc przy wypełnianiu wniosku, jeśli decydują się na ekologiczne inwestycje.

Warto jednak wiedzieć, że 15 września mija termin deklaracji przystąpienia do programu, natomiast możliwość skorzystania z finansowych zachęt, czyli zawarcia porozumienia lub aneksu do porozumienia w tym celu, upływa 30 września 2021 r.

Ważne stawki

Na samorządy czeka w sumie ponad 100 mln zł na działania dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

Nowe bonusy dla gmin składają się z trzech odsłon. System zachęt obejmuje wsparcie na utworzenie oraz funkcjonowanie punktów informacyjno- konsultacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek o dofinansowanie z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, wcześniej było to odpowiednio 100 zł i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze”.

Przypomnijmy. W ramach „Czystego Powietrza” mieszkańcy poszczególnych gmin mogą liczyć na dofinansowanie przy wymianie starych „kopciuchów”. Dofinansowaniu podlega m.in. wymiana ogrzewania na gazowe czy elektryczne. W nowo budowanych domach mieszkalnych dofinansowanie obejmuje m.in. zakup i montaż węzłów cieplnych, kotłów gazowych kondensacyjnych, systemów ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła.

Niska emisja jest nadal największym problemem zarówno dużych miast, jak i miasteczek oraz wsi. Stare instalacje grzewcze w domach, lokalnych kotłowniach, w których odbywa się spalanie paliw stałych - węgla oraz jego pochodnych, drewna i śmieci są podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza. W powietrzu, którym wszyscy oddychamy, unoszą się m.in. tlenki siarki, tlenki węgla, tlenki azotu, benzo(a)piren, sadza oraz pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5. Mikrocząsteczki tych trujących związków chemicznych przenikają do płuc i krwiobiegu, transportowane wraz z krwią, wyrządzają szkody we wszystkich układach i narządach wewnętrznych. Przyczyniają się do występowania wielu dolegliwości i chorób, m.in. zapalenia gardła, przewlekłego zapalenia oskrzeli, nowotworów, jak również niewydolności płuc, astmy oskrzelowej, bezsenności, bólów głowy, chorób oczu.

W ciągu 10 lat na poprawę jakości powietrza zostanie przeznaczonych ponad 100 miliardów złotych. Do tej pory w ramach Programu „Czyste Powietrze” złożono w całym kraju ponad 200 tys. wniosków.

Szczegóły na temat programu oraz wzór porozumienia dla gmin są na stronie internetowej (czystepowietrze.gov.pl).
Informacje znajdziemy też na stronie WFOŚiGW w Katowicach (wfosigw.katowice.pl).

Monika Krężel

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.