Program Rodzina 500 plus PYTANIA i ODPOWIEDZI z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Czytaj dalej
Katarzyna Domagała-Szymonek

Program Rodzina 500 plus PYTANIA i ODPOWIEDZI z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Katarzyna Domagała-Szymonek

W marcu 2017 wsparciem z programu Rodzina 500 Plus objętych było ponad 3,9 mln dzieci, czyli 56,6 proc. wszystkich dzieci w Polsce. Dziś: osiem ważnych pytań i odpowiedzi. Jak uzyskać 500 zł na dziecko. Jak i kiedy wypełnić wniosek na 500 Plus. Oto pytania i odpowiedzi uzyskane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

PROGRAM 500 PLUS PYTANIA i ODPOWIEDZI

Pierwszy rok funkcjonowania flagowego programu rządu Rodzina 500 plus minie jutro - 1 kwietnia. Co się zmieni od kwietnia, kiedy i jakie dokumenty trzeba będzie złożyć, by otrzymać pieniądze, kto o nie może się ubiegać?

KLIKNIJ I POZNAJ
PROGRAM 500 PLUS ZMIANY W PROGRAMIE

Wyjaśniają urzędnicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

KLIKNIJ PONIŻEJ I POBIERZ
500 ZŁ NA DZIECKO WNIOSKI + FORMULARZE

PROGRAM 500 PLUS: Czy w kwietniu 2017 znów muszę złożyć wniosek o 500 plus?
Nie. Pierwszy okres, na jaki przyznawano prawo do świadczenia 500 plus, rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku i trwa do 30 września 2017. Dzięki temu rodzice nie musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wszedł w życie. Nowe wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2017. Nowy okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października 2017 do 30 września 2018 roku.

PROGRAM 500 PLUS: Czy cudzoziemcy mają prawo do 500 Plus?
Tak. Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe mają prawo do 500 Plus.

KLIKNIJ W OBRAZ I ZOBACZ JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK W PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS

CZYTAJ KONIECZNIE:
JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK 500 PLUS NA DZIECKO W 2017 ROKU

[b]PROGRAM 500 PLUS: Jaki dochód mam uwzględnić we wniosku?
Do 30 września 2017 należy uwzględnić dochód rodziny z 2014 roku. Od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku będzie uwzględniany dochód rodziny z 2016 roku.

PROGRAM 500 PLUS: Co, gdy w trakcie pobierania świadczenia rozwiodę się lub mój współmałżonek umrze?
Jeżeli jest to świadczenie uzależnione od dochodu, konieczne będzie przeliczenie, czy nadal jest spełniane kryterium dochodowe. Gdy po śmierci współmałżonka na gorsze zmieni się sytuacja finansowa rodziny, która do tej pory otrzymywała świadczenie tylko na drugie i kolejne dzieci, warto również sprawdzić, czy nie przysługuje świadczenie również na pierwsze dziecko.

PROGRAM 500 PLUS: Komu przysługuje świadczenie, gdy rodzice się rozwodzą?
Temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu ono się znajduje. Zaś po rozwodzie, gdy rodzice sprawują zgodnie z planem wychowawczym orzeczonym przez sąd opiekę naprzemienną nad dzieckiem, wtedy świadczenie przysługuje im proporcjonalnie do czasu sprawowanej opieki.

PROGRAM 500 PLUS: Do tej pory nikt nie sprawdzał, na co wydajemy pieniądze. Czy teraz mogę spodziewać się kontroli?
Nie traktujemy polskich rodzin jak rodzin patologicznych. Szanujemy ich autonomię i wierzymy, że najlepiej wiedzą, czego dziecku potrzeba. Jednak jeśli pojawią się sygnały, że rodzina marnotrawi pieniądze z programu 500 plus, urzędnicy mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy. Sprawdzą, jak naprawdę wygląda sytuacja w domu. Jeśli rodzina to uniemożliwi lub odmówi, to musi liczyć się z odmową przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymaniem jego wypłaty.

PROGRAM 500 PLUS: Właśnie powiększyła mi się rodzina o drugie dziecko. Co mam zrobić, by dostać 500 zł?
Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Oznacza to, że wniosek można złożyć już dzień po narodzinach dziecka. Pieniądze wypłacane są od miesiąca, w którym wpłynął poprawnie wypełniony wniosek. Jeśli rodzina będzie zwlekała ze złożeniem wniosku, to nie może liczyć na wyrównania za „stracone” miesiące, czyli te, które minęły od narodzin dziecka do złożenia wniosku.

PROGRAM 500 PLUS: Mam dwoje dzieci. Czy mogę dostawać świadczenie na każde z nich?
Warunkiem przydzielenia 500 plus na pierwsze dziecko jest spełnienie kryterium dochodowego. 500 plus już na pierwsze dziecko dostają rodziny, których dochód wynosi mniej niż 800 zł netto na osobę. Inaczej wyglądają kryteria dochodowe w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Tutaj świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko od 1200 zł netto na członka rodziny. Jeśli te progi są przekroczone, to rodzina otrzymuje wsparcie na drugie i kolejne dziecko. Wtedy nie musi udokumentować wysokości swojego dochodu.

PROGRAM 500 PLUS: Czy dostanę 500 złotych na drugie dziecko, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale nadal pozostaje na moim utrzymaniu?
Dziecko do 25. roku życia, które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Więc jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego), jego młodszy brat czy siostra mogą nadal otrzymywać świadczenie.

Zobacz, jak wygląda pierwszy rok funkcjonowania 500 plus w Śląskiem

2,3 mld zł - w ciągu pierwszego roku funkcjonowania programu Rodzina 500 plus tyle pieniędzy trafiło do rodzin z woj. śląskiego (kwota za 12 miesięcy - przyp. red.). W skali kraju, w 2016 roku, na funkcjonowanie programu przeznaczono 17,6 mld zł. Nieco więcej niż szacowano przed kwietniem 2016. W 2017 roku w budżecie państwa na 500 plus wydzielono kwotę ponad 23 mld zł.

271 tys. 407 - to liczba rodzin w woj. śląskim, które mają prawo do pobierania pieniędzy w ramach programu 500 plus. To 39 proc. ogólnej liczby rodzin w naszym regionie (stan na luty 2017).

12 tys. 342 - to liczba rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, które pobierają świadczenie na pierwsze dziecko. To znaczy, że dochód na osobę w tych rodzinach nie przekracza 1200 zł.

437 - to liczba rodzin, które pobierają świadczenie na sześcioro i więcej dzieci. W tej liczbie w przypadku 409 rodzin świadczenie wypłacane jest również na pierwsze dziecko w rodzinie.

2,2 tys. - to liczba świadczeń zamienionych na pomoc rzeczową lub opłatę usług. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać urzędnicy, gdy uważają, że rodzina może marnotrawić otrzymane pieniądze. W takim przypadku wypłatę pieniężną można zamienić na pomoc w formie rzeczowej (np. żywność, ubrania, lekarstwa itp.), jak również na pomoc w formie opłacania usług (np. żłobka, przedszkola, basenu, teatru, kosztów internatu, wykupienie obiadów, opłata czynszu czy rachunków za prąd czy gaz). To stanowi 0,04 proc. ogółu (w skali kraju jest to 0,03 proc.). Warto zaznaczyć, że już w pierwszym miesiącu funkcjonowania programu urzędnicy zdecydowali, by w naszym województwie na inną formę pomocy zamienić 13 świadczeń.

9,5 mln zł - miesięcznie (średnio) wypłacanych jest w ramach programu 500 plus w Katowicach.

37 proc. Polaków zdecydowanie popiera program 500 plus. 40 proc. raczej popiera, 12 proc. raczej jest mu przeciwnych, 8 proc. jest zdecydowanie przeciwnych, a 3 proc. nie ma w tej kwestii zdania. To wyniki badania „Ocena programu Rodzina 500 plus po blisko roku od jego wprowadzenia”, przeprowadzonego przez CBOS w marcu.

11,87 proc.
- w porównaniu do 2015 roku o tyle w 2016 spadła liczba osób żyjących w ubóstwie w Śląskiem. W liczbach bezwzględnych wygląda to następująco: 2015 r. - 140 196 osób, 2016 r. - 123 556 osób.

14,13 proc. - w 2016 w porównaniu do 2015 r. spadła liczba osób otrzymujących zasiłki celowe. W 2016 korzystało z nich 74 673, rok wcześniej 86 957. Zdaniem Ewy Niewiary, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, wpływ na to miał program Rodzina 500 plus. - Świadczenie nie jest wliczane do dochodu, ale bez wątpienia ma wpływ na zmniejszenie się liczby osób pobierających inne zasiłki z pomocy społecznej - uważa Niewiara. - Rodziny, które uczciwie podchodzą do korzystania z pomocy społecznej, gdy wprowadzono 500 plus, uznały, że wsparcie z tego programu wystarcza do realizacji założeń, jakie stoją przed ich rodziną. Tym samym z innych świadczeń po prostu zrezygnowały.

17,15 proc.
- to odsetek dzieci otrzymujących świadczenie 500 plus w gminie Istebna w stosunku do liczby mieszkańców. To najwyższy wynik w Śląskiem.

6,48 proc. - odsetek dzieci, na które rodzice otrzymują świadczenia w Sosnowcu. To najmniej w województwie.

8,64 proc. dzieci w woj. śląskim dostaje pieniądze w ramach programu 500 plus. To wynik uśredniony dla wszystkich miast i gmin woj. śląskiego. (Liczba mieszkańców to dane z GUS, stan na 31 grudnia 2015 roku, na najnowsze zestawienie za 2016 rok nadal czekamy).

Katarzyna Domagała-Szymonek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.