W Charzykowach mniejszość podjęła decyzję za większość, a gmina musi wykonać wolę mieszkańców

Czytaj dalej
Fot. Fot. Arkadiusz marciszek
Arkadiusz Marciszek

W Charzykowach mniejszość podjęła decyzję za większość, a gmina musi wykonać wolę mieszkańców

Arkadiusz Marciszek

Nieobecni nie mają racji - przekonali się o tym boleśnie mieszkańcy strategicznej ulicy Charzyków.

Szykuje się zmiana w charzykowskim układzie komunikacyjnym.

Ulica Turystyczna od czasu rewitalizacji stała się traktem jednokierunkowym. Ostatnio na zebraniu sołeckim padł wniosek o to, aby co najmniej jej część (od ronda do ul. Różanej) stała się ponownie dwukierunkowa. Wniosek ten złożyła przedstawicielka firmy, która ma w tym rejonie swój sklep.

Podczas dyskusji urodziła się koncepcja, aby na całej Turystycznej można było jeździć w dwóch kierunkach. Koncepcję poddano głosowaniu. Wniosek przeszedł większością głosów. Od tamtej chwili stał się zagadnieniem, który trafi do Urzędu Gminy.
- Teraz musimy opracować projekt organizacji ruchu. Potem złożymy go do starostwa, które wyda opinię. Ja osobiście mam wątpliwości, czy dwukierunkowa Turystyczna do dobry pomysł - mówi wój Zbigniew Szczepański.

Kilka dni po sołeckim zebraniu do gminy wpłynęła petycja podpisana od mieszkańców ulicy, w którym czytamy między innymi: “Na zebraniu wiejskim w dniu 27 lutego została poddana pod głosowanie zmiana organizacji ruchu na ul. Turystycznej.Głosowanie nad w/w punktem obrad nie zostało poprzedzone 
konsultacjami społecznymi z mieszkańcami naszej ulicy. Apelujemy o utrzymanie ruchu jednokierunkowego na całym jej odcinku.

Od ponad 10 lat od czasu modernizacji ulicy, która służy mieszkańcom jak i turystom jako deptak, stanowi walor estetyczny z licznymi latarniami i wysepkami oraz przynosi chlubę całej wsi, nikt nie zgłosił tak absurdalnego wniosku o ruch dwukierunkowy. Powyższą sytuacją jesteśmy zdegustowani zważywszy na fakt, iż statystki policyjne odnośnie bezpieczeństwa na tej ulicy na przestrzeni lat potwierdzają, iż obecna organizacja ruchu jest właściwa”.

Z zarzutem o braku informacji o zebraniu nie zgadza się sołtys Jędrzej Ilkowski.
- Ogłoszenia były wywieszone w gablotach i w sklepach na długo przed terminem - mówi pan Jędrzej.
- Przeprowadziliśmy dokładne analizy wypadkowości na tej ulicy. z ostatnich 12 lat. Statystyki nie wskazują na to, że jest to ulica niebezpieczna - mówi podinspektor Tomasz Kąkolewski, zastępca komendanta chojnickiej policji. Jego zdaniem można wprowadzić zmiany pod warunkiem pierwszeństwa dla pojazdów jadących od ul. Wzgórze. Lampy uliczne byłyby naturalnymi szykanami. Takie rozwiązania nie są rzadkie w innych krajach i sprawdzają się.

W tej całej sprawie jest kilka ciekawych spraw. W zebraniu uczestniczyło zaledwie 66 mieszkańców na ponad 1460 uprawnionych do głosowania. Wśród głosujących znalazł się tylko jeden mieszkaniec Turystycznej. Wynika więc z tego, że ktoś podłożył komuś kukułcze jajo. Potwierdza się zasada, że nieobecni nie mają racji.

Arkadiusz Marciszek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.