Katrzyna Borek

W jakim typie szkoły będzie od 1 września twoje dziecko

Julia Stawińska Fot. Jarosław Miłkowski - Dłużej będę chodzić do klasy z moimi kolegami i koleżankami - mówi Julia Stawińska z klasy VI b Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie
Katrzyna Borek

1 września 2017 roku dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stanie się ośmioletnią szkołą podstawową. Co to w praktyce oznacza dla uczniów i ich rodziców? Wyjaśniamy - krok po kroku

Struktura szkół od 1 września 2017 roku będzie obejmowała: ośmioletnią szkołę podstawową czteroletnie liceum ogólnokształcące pięcioletnie technikum trzyletnią branżową szkołę I stopnia trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dwuletnią branżową szkołę II stopnia szkołę policealną.

Szkoła podstawowa po zmianach

1 września 2017 roku dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stanie się ośmioletnią szkołą podstawową.

Oznacza to, że tego dnia uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staną się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej. Czyli 1 września 2017 roku w ośmioletniej podstawówce rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy VII (czyli absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 roku będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły.

Rozpocznie się tym samym proces stopniowego wygaszania gimnazjów - bo nie będzie prowadzona rekrutacja do nich na rok szkolny 2017/2018.

Liceum ogólnokształcące

Zmiany w liceach będą z kolei zapoczątkowane od roku szkolnego 2019/2020.

I tak dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące 1 września 2019 roku stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

1 września 2020 roku rozpocznie się stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie już bowiem prowadzone postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Do czasu ukończenia cyklu kształcenia - czyli do 31 sierpnia 2022 roku - w oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum. W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2021/2022 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Technikum

Dotychczasowe czteroletnie technikum od 1 września 2019 roku zostanie przekształcone w pięcioletnie technikum.

Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego czteroletniego technikum (dla absolwentów gimnazjum).

Natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej). Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego technikum. Oznacza, że 1 września 2020 roku nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego technikum, a w następnych latach - kolejnych klas.

Branżowa szkoła I stopnia

Od 1 września 2017 nastąpi przekształcenie dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnią branżową szkołę I stopnia.

Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona już rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych.

Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia.

Na lata szkolne 2017/2018 oraz 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum.

Od roku szkolnego 2019/2020 będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Branżowa szkoła II stopnia

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku.W związku z tym utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 roku.

Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Szkolnictwo zawodowe w pigułce

Od 1 września 2017 roku zacznie działać trzyletnia szkoła branżowa I stopnia - w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej.

Od 1 września 2020 roku rozpocznie działalność branżowa szkoła II stopnia - przeznaczona dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia.

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia pozwoli uzyskać wykształcenie zasadnicze branżowe i umożliwi kształcenie w branżowej szkole II stopnia.

Co najmniej 50 procent zajęć w branżowej szkole I stopnia ma być przeznaczona na kształcenie zawodowe.

Uczeń pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji do klasy drugiej, będzie kontynuował naukę w klasie pierwszej branżowej szkoły I stopnia.

Kształcenie zawodowe w szkole branżowej II stopnia może odbywać się w zawodach, które są kontynuacją kształcenia w branżowej szkole I stopnia.

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia pozwoli uzyskać wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika po zdanym egzaminie.

Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent tej placówki może uzyskać świadectwo dojrzałości i kontynuować naukę na studiach wyższych.

Katrzyna Borek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.