Aby powrót do szkoły był bezpieczny. Są wytyczne dotyczące organizacji zajęć w placówkach

Czytaj dalej
Fot. Pexels
Magdalena Marszałek

Aby powrót do szkoły był bezpieczny. Są wytyczne dotyczące organizacji zajęć w placówkach

Magdalena Marszałek

Od najbliższego poniedziałku uczniowie starszych klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przejdą na naukę w tak zwanym systemie hybrydowym. Od końca maja wszyscy będą uczyć się w szkołach i placówkach stacjonarnie. Na stronie resortu edukacji pojawiły się wytyczne dotyczące najważniejszych zasad bezpieczeństwa.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie pomieszczeń:

W rekomendacjach zwrócono uwagę, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Zasugerowano także ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo, rowerem lub hulajnogą.

Ograniczony kontakt pomiędzy klasami

Obowiązuje ogólna zasada – każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się, w zależności od warunków lokalowych szkoły, takie planowanie rozkładu zajęć, aby ograniczyć kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych.

W miarę możliwości - każda klasa powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali zajęć, a do grupy przyporządkowani powinni być ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele zaleca się:

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych - gorączkę, kaszel lub duszności - powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły. Lista pełnych wytycznych dotyczących powrotu do szkół dostępna jest TUTAJ

Magdalena Marszałek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.