Adwokat radzi. Odszkodowanie za potrącenie na przejściu dla pieszych

Czytaj dalej
Fot. pixabay.com
Grażyna Mazurek

Adwokat radzi. Odszkodowanie za potrącenie na przejściu dla pieszych

Grażyna Mazurek

Na pytanie Czytelniczki odpowiada Bartosz Bocheński, adwokat.

- Miałam wypadek w na przejściu na pieszych – potrącił mnie samochód. Przeszłam leczenie i rehabilitację. Odbyła się sprawa karna, ale sprawca nie został skazany, a jedynie warunkowo umorzono postępowanie. Czy oznacza to, że mogę nadal żądać odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy?

- Warunkowe umorzenie postępowania jest instytucją prawa karnego. Zgodnie z art. 66 Kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Jak podnosi się w komentarzach i w orzecznictwie (np. postanowienie SA we Wrocławiu z 11 stycznia 2008 r., II ASD 5/04, OSA 2008, z. 4, poz. 21; Kodeks karny. Komentarz. WK, 2016, Filar M. (red.) i in.), warunkowe umorzenie postępowania oznacza obalenie domniemania niewinności, gdyż stanowi rozstrzygnięcie o kwestii odpowiedzialności karnej, w następstwie której sąd ustala, że sprawca dopuścił się przestępstwa, którego popełnienie mu zarzucono, a decyzja w tym przedmiocie powoduje obciążenie sprawcy negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z konieczności wywiązania się z nałożonych na niego obowiązków.

Oznacza to, że warunkowe umorzenie postępowania przesądza winę sprawcy, który jednak kary nie otrzymuje. Warunkowe umorzenie nie jest skazaniem a w ewentualnym procesie cywilnym sąd zgodnie z art. 11 kpc związany jest ustaleniami tyko wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa. Sąd cywilny może i powinien zatem ustalić i rozstrzygnąć wszystkie istotne okoliczności związane z wypadkiem, ale w praktyce jest to jednak znacznie przez wydanie wyroku - nawet warunkowo umarzającego - ułatwione.

Grażyna Mazurek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.