Dodatek i zasiłek - podobna jest tylko ich nazwa...

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Monika Kiełczyńska

Dodatek i zasiłek - podobna jest tylko ich nazwa...

Monika Kiełczyńska

Jeśli emeryt pobiera zasiłek pielęgnacyjny, nie może pobierać dodatku i odwrotnie - przypomina ZUS.

W czasie ostatnich „Senioraliów”, na których dyżurowałam razem z pracownikami I Oddziału ZUS w Łodzi miałam okazję spotkać się z seniorami będącymi już na emeryturze lub rencie. Zdziwiło mnie wtedy, że osoby, które do nas podchodziły, zdecydowanie częściej pytały o dodatek pielęgnacyjny niż o możliwość przeliczenia swojego świadczenia.

Zdałam sobie wtedy sprawę, że pomimo częstych informacji na ten temat dodatku pielęgnacyjnego, nadal myli się on ludziom z zasiłkiem pielęgnacyjnym, a sama idea dodatku pielęgnacyjnego jest niezrozumiała. Jak inaczej tłumaczyć fakt, że w czasie dyżuru stanął przede mną 61-letni mężczyzna od wielu lat na rencie, pobierający zasiłek pielęgnacyjny, ale bez powodzenia wnioskujący do ZUS o dodatek pielęgnacyjny? Pan przyszedł do nas sam, o własnych siłach, podobnie jak druga osoba – kobieta, która stała z nami dłuższą chwilę, chwaląc się zakupami.

Dlaczego tak szczegółowo opisuję zachowanie tych osób? Dlatego, że obie te osoby twierdziły, że są całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji. Wystąpiły do ZUS-u z wnioskami o dodatek pielęgnacyjny i spotkały się z decyzją odmowną. Nie chciały też zrozumieć, że tak naprawdę mają szczęście, że ten dodatek im się nie należy. Gdyby miały mieć przyznane do niego prawo, to raczej wątpliwe, aby spotkały się z nami na tym dyżurze. Ich stan zdrowia na taki samodzielny spacer raczej by im nie pozwolił.

Czym jest więc dodatek pielęgnacyjny? Komu przysługuje i jakie warunki należy spełnić, by ZUS mógł przyznać do niego prawo…? No i czy dodatek i zasiłek pielęgnacyjny to to samo? Czym się różni dodatek od zasiłku pielęgnacyjnego? Podstawowa różnica polega na tym, że dodatek i zasiłek pochodzą z dwóch różnych uregulowań prawnych i wypłacane są przez dwa różne organy.

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest i wypłacany przez ZUS, zasiłek pielęgnacyjny przez właściwy organ czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przyznanie dodatku opiera się na orzeczeniu – całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji – orzekanej przez lekarzy orzeczników ZUS, a zasiłek – na orzeczeniu o niepełnosprawności – orzekanej przez lekarzy z Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności, podlegających pod właściwe urzędy. Różna jest też wysokość tych świadczeń. Co istotne – świadczeń tych nie można pobierać razem. Jeśli emeryt pobiera zasiłek pielęgnacyjny, nie może pobierać dodatku i odwrotnie.

Czym się różni dodatek od zasiłku pielęgnacyjnego

Autor: Monika Kiełczyńska

Monika Kiełczyńska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.