Grajewo. Radny bez mieszkania, oszczędności i samochodu?

Czytaj dalej
Fot. Archiwum
Katarzyna Paszkowska

Grajewo. Radny bez mieszkania, oszczędności i samochodu?

Katarzyna Paszkowska

Dwa miejskie boiska będą miały profesjonalne systemy nawadniania. Inwestycja sfinansowana jest ze środków budżetu obywatelskiego 2017.

Jak co roku, do końca kwietnia, grajewscy radni miejscy musieli rozliczyć się ze swoich majątków. Jak wynika, ze złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 rok, finanse przedstawicieli władz samorządowych niczym szczególnym się nie wyróżniają. Radni mają zarówno domy, mieszkania i oszczędności, jak i długi. Niemal wszyscy swoje majątki wykazują jako współwłasność małżeńską.

W grajewskiej radzie miasta zasiada dwudziestu jeden radnych. Wśród nich są głównie pracownicy miejskich spółek, nauczyciele i prywatni przedsiębiorcy. Tylko jeden z nich jest rolnikiem. Jak wynika z oświadczeń majątkowych w minionym roku zarobili łącznie blisko 1,1 miliona złotych. To mniej więcej tyle samo, co w roku 2015.

Zarobili od 100 do 32 tys. zł rocznie

Najwyższym dochodem może poszczycić się wiceprzewodniczący RM - Wiesław Dembiński. Emerytowany policjant w swoim oświadczeniu wykazał, że w 2016 r. zarobił prawie 100 tys. zł. Z czego ponad 65 tys. zł to wynagrodzenie z zakładu pracy (od czerwca 2016 r. - świadczenia emerytalne). Radny dodatkowo pracuje jako instruktor nauki jazdy. Z tego tytułu zarobił ponad 17 tys. zł. Drugie miejsce, wśród najbogatszych, zajmuje Wioleta Grabowska. W 2016 roku dochód, obecnie bezrobotnej, radnej wyniósł nieco ponad 80 tys. zł. Na tę kwotę składa się między innymi: wynagrodzenie z zakładu pracy (2 483,5 zł), pensja członka Miejskiej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych (832 zł), świadczenia z ZUS (36 497.1 zł) i PUP (2 879 zł).

Do najmniej zamożnych radnych zalicza się Daniel Purwin. Pracownik biura poselskiego Kukiz`15 zarobił łącznie (dieta i praca zawodowa) 32,4 tys. zł. Niespełna 2,5 tys. zł więcej zarobił 2016 roku Zbigniew Fadrowski. Pracownik Ochrony Osób i Mienia z tytułu umowy o pracę zarobił prawie 22 tys. zł, a 13,2 tys. zł to dochód z diety radnego.

Radny z racji pełnienia swojej funkcji w samorządzie co miesiąc otrzymuje dietę. W minionym roku grajewska rada zarobiła łącznie ponad 304 tysiące złotych. To o ponad 25 tysięcy więcej niż w 2015 roku. Średnia roczna pensja waha się od 13 do 16 tysięcy złotych. Najwięcej, z racji pracy na rzecz lokalnego samorządu, zarobiła Halina Muryjas - Rząsa, która pełni funkcję Przewodniczącej Rady Miasta Grajewo. Otrzymała ponad 23 tys. zł. Blisko 7 tys. mniej zarobili wiceprzewodniczący: Wiesław Dembiński (16 450 zł) oraz Wojciech Maleszewski (16 380 zł).

Oszczędności posada dwunastu radnych. Najwięcej odłożonych pieniędzy ma Tomasz Paszkowski. Prowadzący własną działalność gospodarcza ma odłożone około 110 tys. zł. Natomiast Wiesław Dembiński na lokacie i funduszach inwestycyjnych zgromadził około 92 tys. zł. Pięciu radnych ( Halina Muryjas -Rząsa, Wojciech Maleszewski, Tomasz Cebeliński, Scholastyka Chełmińska, i Andrzej Mścichowski) przyznało, że nie odłożyło ani złotówki.

Nieruchomości i samochody

Oprócz dochodów i oszczędności w oświadczeniach majątkowych radni musieli ujawnić jakie nieruchomości posiadają. Największym majątkiem, wśród radnych, może poszczycić się Anna Opara. Wartość kilku nieruchomości emerytowanej nauczycielka historii szacowane jest na 850 tys. zł. Pokaźny majątek posiada także Andrzej Niewiarowski. Właściciel jednego z grajewskich kantorów posiada nieruchomości o wartości 785 tys. zł.

Siedmiu radnych nie posiada ani domu, ani mieszkania. Są nimi: Tomasz Babul, Edward Boć, Aneta Chrzanowska - Karwowska, Wioleta Grabowska, Daniel Purwin, Monika Stefańska i Marcin Stuchała. Ten ostatni jest jedynie właścicielem garażu o wartości 10 tys. zł.

Radni muszą również wykazać jakimi samochodami jeżdżą. Aż 10 radnych wykazało, że nie posiada auta. Są to: Tomasz Cebeliński, Scholastyka Chełmińska, Ryszard Chiliński, Aneta Chrzanowska - Karwowska, Wojciech Formejster, Wioleta Grabowska, Anna Opara, Daniel Purwin i Monika Stefańska. Marcin Stuchała posiada jedynie motocykl suzuki z 2008 roku. Zbigniew Fadrowski jako jedyny jest właścicielem dwóch samochodów.

Oświadczenia majątkowe to nie tylko spis posiadanych dóbr, ale także długów. Podobnie jak w roku ubiegłym grajewscy radni unikają zaciągania kredytów. Pieniężne zobowiązania ma jedynie czterech radnych. Największe zadłużenie ciąży na Tomaszu Cebelińskimi i Kazimierzu Podlaskim. Nauczyciel z Zespołu Szkół Nr 2 ma do spłaty łącznie 105 tys. zł. Natomiast Pracownik Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty na budowę domu. Jego zadłużenie wynosi około 92 tys. zł. Kolejnym dłużnikiem jest Wojciech Maleszewski, który ma do spłaty kredyt mieszkaniowy w kwocie 81 172, 81 zł.

Jawność informacji

Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych radnych, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i kierowników placówek samorządowych są od wielu lat jawne. Wgląd do nich ma każdy. Obowiązkiem urzędu, pod który podlega dana osoba, jest publikacja oświadczeń majątkowych na swoich stronach internetowych. Udostępnianie oświadczeń majątkowych ma na celu prześwietlanie dochodów, posiadanych majątków, oszczędności i długów osób, które sprawują władze w mieście czy gminie. Jawność tych danych jest także sposobem na walkę z korupcją.

Oświadczenia majątkowe radnych, dyrektorów, kierowników miejskich instytucji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta.

Katarzyna Paszkowska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.