Jak będą wypłacać 500 zł na dziecko po 1 lipca 2016 [PORADNIK]

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Kaśka Borek

Jak będą wypłacać 500 zł na dziecko po 1 lipca 2016 [PORADNIK]

Kaśka Borek

Kończy się pierwszy okres programu „Rodziny 500+”. Co się zmieni, jeśli chodzi o wypłaty? Zasady wyjaśnili, w praktyczny sposób, specjaliści z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wyczekiwany program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia 2016 roku. Od tego właśnie dnia można składać wnioski o tak zwane świadczenie wychowawcze (tak oficjalnie nazywamy tę pomoc w postaci 500 zł na dziecko).
Wniosek o wypłatę pieniędzy możemy złożyć kiedy chcemy. Tyle że nie zawsze możemy liczy na wyrównanie za okres od kwietnia 2016 roku.

Bo z wyrównaniem tylko pierwsze trzy miesiące!
Zasada jest taka: jeśli ktoś złoży wniosek o świadczenie wychowawcze w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu „Rodzina 500+” - to jest od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku włącznie - dostanie wyrównanie wstecz (od kwietnia br.).

Gdy złożymy wniosek po 1 lipca 2016 roku
W kolejnych miesiącach świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Ale już bez wyrównania za wcześniejsze miesiące (czyli za okres od kwietnia 2016)!

Jak to będzie po 1 lipca
* W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 roku będzie obowiązywała następująca zasada: w przypadku kompletnego druku złożonego do 10. dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpi do jego końca.

* Wniosek złożony po 10. dniu miesiąca będzie oznaczał, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca - ale z wyrównaniem za cały ten miesiąc, w którym złożyliśmy wniosek.

Przypominamy: kto może otrzymać pieniądze
1. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice (mama lub tata), ale też opiekunowie dziecka (prawni, faktyczni).
Osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem to taka, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie.

A co gdy dzieci wychowują dziadkowie? Też mogą wystąpić o 500 zł na dziecko - jeśli są opiekunami prawnymi i nie są rodziną zastępczą. Jeśli zostali ustanowieni rodziną zastępczą dla dziecka, to przysługuje im dodatek wychowawczy, w wysokości 500 zł miesięcznie.

2. W każdym jednak przypadku warunkiem otrzymania pieniędzy jest wspólne zamieszkiwanie z dzieckiem oraz jego utrzymywanie.

Na jakie dziecko
1. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18. roku życia dziecka.

Uwaga! Ważny jest wiek. Niestety, nie ma znaczenia, czy nasze pełnoletnie już dziecko uczy się jeszcze, czy nie.

2. Pieniądze na drugie i kolejne dziecko przysługują niezależnie od dochodu.

3. Na pierwsze dziecko świadczenie otrzymamy po spełnieniu kryterium dochodowego.

Kryterium to wynosi:

* 800 złotych netto (czyli na rękę) na osobę w rodzinie, lub

* 1.200 złotych netto na osobę w tej rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Pierwsze dziecko w rodzinie. Czyli które?
W myśl przepisów dotyczących świadczenia wychowawczego pierwsze dziecko w rodzinie to najstarsze lub jedyne w wieku do ukończenia 18 lat.

Na jaki okres prawo do świadczenia
* Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na okres jednego roku: od 1 października do 30 września.

* Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego jest jednak dłuższy. Trwa od kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

* W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na ten pierwszy okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Gdy masz pytania
W celu uzyskania szczegółowych, wiążących informacji dotyczących sposobu ustalania dochodu w indywidualnej sprawie należy się zwrócić do organu, który wypłaca świadczenia wychowawcze w gminie (najczęściej jest to ośrodek pomocy społecznej). Musi być to organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Ustali w indywidualnej sprawie sytuację dochodową rodziny i rozstrzygnie, czy świadczenie wychowawcze przysługuje - podpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

500 złotych to kwota na rękę
Bezpośrednio dla rodziny. Nie są odprowadzane od niej składki, podatki, itp. Zostaje przekazana na konto wskazane przez rodzica lub wypłacana gotówką.

dzieci
123RF 500 zł na dziecko dostaniemy z wyrównaniem od kwietnia 2016 tylko wówczas, jeśli poprawny wniosek złożymy w ciągu trzech miesięcy od startu programu. Czyli od 1 kwietnia do 1 lipca 2016

Aby dostać pieniądze, trzeba złożyć wniosek
Tak, aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba złożyć wniosek. Można to zrobić przez internet, osobiście w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego).
Wniosek on-line złożysz poprzez: bankowość elektroniczną (sprawdź tę możliwość na stronie Twojego banku), PUE ZUS (platformę usług elektronicznych ZUS), portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia i ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej). Wniosek jest dostępny w każdym z tych czterech kanałów.

Nie popełnij tych częstych błędów!Eksperci zwracali uwagę, że wypełniając wniosek, rodzice lub opiekunowie nie wypełniają wszystkich pól albo popełniają błędy. Najczęstsze z nich to, m.in. brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny (w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci), brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego (ma być adres zamieszkania, a nie zameldowania), niekompletne dane wnioskodawcy.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.