Jak rozliczyć z fiskusem najbardziej popularny PIT-37

Czytaj dalej

Jak rozliczyć z fiskusem najbardziej popularny PIT-37

PIT-37 jest deklaracją podatkową składaną w typowych przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych. Deklaracja dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (18 i 32 procent).

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Deklaracja PIT-37 dotyczy małżonków rozliczających się łącznie, o ile oboje spełniają warunki do złożenia PIT-37. Błędem jest jednak składanie łącznie deklaracji PIT-37 w przypadku, gdy w roku, za który składa się rozliczenie, doszło do zawarcia małżeństwa albo do rozwiązania wspólności majątkowej. Małżonkowie rozliczają się wówczas samodzielnie - każdy z nich na deklaracji, która jest dla niego odpowiednia. Trzeba także pamiętać, że odliczenia, które przewiduje ustawa o PIT, dotyczą odrębnie każdego z małżonków.

Wspólne rozliczenie można złożyć również wtedy, gdy mąż/żona zamieszkuje w innym państwie Unii Europejskiej lub Szwajcarii - pod warunkiem, że małżonkowie osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 proc. całkowitego przychodu w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji dla celów podatkowych miejsce zamieszkania małżonka.

Osoby samotnie wychowujące dziecko

Deklarację PIT-37 złoży również osoba samotnie wychowująca dzieci. Jeżeli podatnik jest jednym z rodziców albo opiekunem prawnym, i wychowuje dziecko jako panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba, w stosunku do której orzeczono separację albo osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności - i w danym roku samotnie wychowywał dziecko - wówczas może złożyć PIT 37.

Takie rozliczenie możliwe jest, gdy wychowujesz dziecko:

małoletnie, bez względu na jego wiek, jeżeli otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, również szkołach wyższych.

Przychody z zagranicy

Przychody ze stosunku pracy z zagranicy należy rozliczyć na PIT-37 tylko w przypadku, gdy przychody te rozliczane są przez polskiego płatnika.

Jeżeli podatnik wyjechał za granicę i tam uzyskał zatrudnienie przez zagranicznego pracodawcę, czyli nie jest oddelegowany przez polskiego pracodawcę - składa PIT 36, a nie PIT 37.

Poprzez portal podatkowy

Deklarację PIT-37 można wypełnić samodzielnie albo też uzupełnić ją lub skontrolować automatycznie wpisane w niej dane uzyskane z profilu podatnika PIT-PRF, czyli profilu, z którego otrzymać można wstępnie wypełnioną deklarację, sporządzoną na podstawie danych od płatników. Zarówno z jednej, jaki z drugiej możliwości skorzystać można w programie e-pity.

Pobrane z profilu podatnika dane PIT-PFR mogą zostać uzupełnione w programie e-pity o inne informacje (np. dotyczące ulg, odliczeń), a także wykorzystane do sporządzenia innych niż tylko PIT-37 deklaracji podatkowych. Funkcjonalność programu pozwala zatem nie tylko wypełniać, tak jak ma to miejsce na platformie Ministerstwa Finansów, podstawową deklarację PIT-37, ale również wykorzystywać pobrane dane do sporządzania innych formularzy podatkowych.

Termin

Ostateczny termin na złożenie deklaracji PIT-37 i uregulowanie ewentualnej niedopłaty podatku w 2018 roku wypada 30 kwietnia. Formularze można dostarczyć do urzędu osobiście, wysłać pocztą lub przesłać drogą elektroniczną.

W Galerii znajdziesz pomoc

W Galerii Łódzkiej w dniach 6 i 7 kwietnia, w godz. 12 - 20, będzie można bezpłatnie skorzystać z pomocy w wypełnieniu zeznania podatkowego. Pomogą w tym specjaliści z Izby Administracji Skarbowej. Zaproszone zostały również łódzkie fundacje, który zaprezentują swoje cele charytatywne. Każdy klient Galerii będzie mógł porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych fundacji i zdecydować, którą z nich wesprze swoim 1 procentem. Akcja „Szybki PIT” odbędzie się na poziomie -1, przy sklepie SMYK.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.