Jakim instytucjom ufamy? Kościół, policja?

Czytaj dalej
Fot. Jacek Chlewicki
Izabela Krzewska

Jakim instytucjom ufamy? Kościół, policja?

Izabela Krzewska

Trzech na czterech Podlasian jest zadowolonych z władz samorządowych. Niemal tyle samo z policji, która jest lepiej oceniana niż Kościół! Jakim instytucjom ufamy?

„Ocena instytucji publicznych” to cykliczne badanie CBOS, które monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności parlamentu i prezydenta. Ci nie są oceniani zbyt pozytywnie. Funkcjonowanie zarówno Sejmu, jak i Senatu, źle ocenia ponad połowa Polaków, zaś tylko niewiele ponad jedna czwarta z nas jest zadowolona z pracy posłów i senatorów. Od sierpnia nieznacznie pogorszyły się też notowania prezydenta Andrzeja Dudy.

Dwa razy w roku CBOS poddaje ocenie większą liczbę instytucji publicznych. Tak było we wrześniu br. Co wynika z tych ostatnich badań?

Okazuje się, że lepsze niż pół roku wcześniej notowania ma ZUS i NFZ. W ostatnim czasie trochę poprawiły się też opinie o funkcjonowaniu wojska, CBA, Trybunału Konstytucyjnego oraz Najwyższej Izby Kontroli. Nieznacznie spadła za to ocena działalności związków zawodowych. Prawie niezmienione pozostają opinie o działalności Kościoła rzymsko-katolickiego, prokuratury, policji, IPN oraz władz samorządowych.

Władze samorządowe

Prawie trzy czwarte Polaków pozytywnie ocenia pracę samorządowców w swojej gminie lub mieście (73 proc.), a nieco więcej niż co piąta osoba - negatywnie (21 proc.). To najlepszy wynik w całym badaniu, i najlepszy w tej kategorii od niemal dwudziestu lat (od 1997 r.). Najwięcej zadowolonych z władz lokalnych mieszka na wsi (74 proc. dobrze ocenia jej działalność ). Najgorzej zaś władza wypada w oczach osób z miast do 20 tysięcy mieszkańców (25 proc.).

Policja

Na drugim miejscu wśród najlepiej ocenianych instytucji publicznych znalazła się policja. Obecnie pozytywną notę wystawia jej 72 proc. ankietowanych obywateli. Policję krytykuje ją jedynie co szósta osoba (17 proc.). Wysoki wynik utrzymuje się na tym samym poziomie od dłuższego czasu (przy spadającej liczbie negatywnych opinii). Jeśli jednak spojrzymy na rezultaty badań CBOS w latach 2012-2015, oceny policji są wyższe, a od marca ub. r. liczba zadowolonych rośnie systematycznie.

Sądy, prokuratura i CBA

Warto zwrócić uwagę, że policja jest oceniana dwa razy lepiej niż instytucje wymiaru sprawiedliwości, tj. sądy i prokuratura, choć ich postrzeganie też zmienia się na lepsze.

Na przykład w ciągu ostatniego półrocza sądy odnotowały znaczący wzrost pozytywnych opinii. Ich funkcjonowanie dobrze ocenia obecnie ponad jedna trzecia (36 proc.) badanych. Ostatni tak dobry wynik obserwowany był we wrześniu 2011 r. (potem 33 proc. w marcu 2014 r.). Jednocześnie spadła liczba krytyków przedstawicieli Temidy (do 40 proc. we wrześniu 2016, czyli o 6 punktów procentowych mniej niż w marcu br.). W efekcie przewaga krytyki nad aprobatą nie jest już tak znaczna.

W przypadku prokuratury zmiana jest mniejsza. Co prawda o 4 punkty procentowe spadło niezadowolenie z działalności organów ścigania, ale poziom zadowolenia pozostał praktycznie bez zmian.

Od roku utrzymuje się za to trend wzrostowy w ocenach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego. We wrześniu aż 36 proc. Polaków pozytywnie oceniło tę instytucję. Relatywnie największe zadowolenie deklarują najmłodsi badani (44 proc. wśród osób w wieku 18-24 lata) oraz identyfikujący się z prawicą (47 proc.).

Wojsko

Obecnie tyle samo osób co przed rokiem (69 proc.) pozytywnie ocenia funkcjonowanie wojska, a 6 proc. jest przeciwnego zdania. Co czwarty badany nie potrafi wypowiedzieć się na jego temat.

Kościół

Oceny działalności Kościoła w Polsce również są od ponad roku stabilne. 55 proc badanych jest dobrego zdania o jego funkcjonowaniu. Mniej niż jedna trzecia (31 proc.) ocenia je negatywnie. Z analiz CBOS wynika, że zadowoleniu z działania Kościoła sprzyja szczególnie (co oczywiste) większa częstość praktyk religijnych, prawicowe poglądy polityczne oraz starszy wiek.

NFZ

Znacząco wzrosły pozytywne opinie o działalności NFZ i obecny wynik jest również najlepszy niż ten w 2012 roku. Obecnie prawie co trzeci Polak (31 proc. - wzrost o 9 punktów procentowych) pozytywnie wypowiada się o pracy NFZ, a niespełna dwie trzecie badanych (61 proc., - spadek o 10 punktów) wyraża opinię krytyczną. Znacznie częściej niż pozostali pozytywne zdanie o funkcjonowaniu NFZ mają osoby powyżej 65. roku życia (44 proc.), emeryci (43 proc.) i renciści (53 proc.). Twórcy raportu sugerują, że za wzrostem zadowolenia z tej instytucji może stać zniesienie opłat za niektóre leki dla osób starszych. Projekt Leki 75+ wszedł w życie 1 września 2016 roku.

Związki zawodowe

W ostatnich 6 miesiącach pogorszyły się za to oceny działalności związków zawodowych. Zdania na ich temat są nadal podzielone. Pozytywnie ich pracę ocenia od 13 do 29 proc. badanych. Najlepiej wypada NSZZ „Solidarność”. Znaczna część respondentów w ogóle nie potrafi się jednak do nich ustosunkować.

Izabela Krzewska

Socjolog z wykształcenia. Z zawodu - dziennikarz. W Gazecie Współczesnej pracuję od 2009 roku, a w niedługim czasie dołączyłam również do zespołu Kuriera Porannego. Od początku na łamach naszych dzienników i na portalach internetowych www.wspolczesna.pl i www.poranny.pl zajmuję się głównie tematyką prawną. Relacjonowanie ważnych procesów, sprawy kryminalne, wypadki, pożary, raporty  o przestępczości, historie z życia wzięte... To obszar dziennikarstwa, który - mam nadzieję - dostarcza moim Czytelnikom nie tylko wielu emocji, ale także wiedzy o zmieniających się przepisach prawnych i zagrożeniach dla ich bezpieczeństwa. Staram się, aby każdy materiał był rzetelny, zrozumiały, ale też sprawnie napisany. Bo nawet najbardziej niezwykła ludzka opowieść "blednie" pod nieciekawym piórem.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.