Lokaty w banku PBS w Sanoku są bezpieczne, a kredyty trzeba spłacić

Czytaj dalej
Fot. Krzysztof Kapica
Józef Lonczak

Lokaty w banku PBS w Sanoku są bezpieczne, a kredyty trzeba spłacić

Józef Lonczak

Rozmowa z dr Władysławą Jastrzębską z Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, o sytuacji klientów Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, którym kieruje obecnie administrator wyznaczony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Co dalej będzie się działo z PBS?

- Tak jak państwo już zdążyliście poinformować, aktywa PBS zostały wniesione do nowej organizacji finansowej - Banku Nowego BFG S.A. To oznacza, że PBS-u de facto już nie ma. Od piątku do dnia dzisiejszego włącznie przeprowadzana jest ta operacja finansowa i poważne przedsięwzięcie o charakterze informatycznym.

Wielu klientów pyta dlaczego ta operacja przenoszenia kont tak długo trwa, i dlaczego w tym czasie nie mają dostępu do swoich pieniędzy?

Bez zamknięcia banku dla jego klientów ta operacja przenoszenia byłaby niemożliwa. W praktyce klienci indywidualni i instytucjonalni mają przenoszone rachunki i depozyty do Nowego, pomostowego banku.

Czy jest to upadłość PBS?

Nie, bo w sensie prawnym i ekonomicznym upadłość wiązałaby się z procedurą postępowania upadłościowego, a takie nie zostało wszczęte. Ponadto gdyby wszczęto postępowanie upadłościowe sytuacja klientów PBS byłaby gorsza niż obecnie. Jest to krok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który ma zapobiec upadłości, co nie znaczy, że ogłoszona „restrukturyzacja” utrzyma w dotychczasowej postaci Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Prawdopodobnie po restrukturyzacji na bazie wniesionego kapitału do Banku Nowego BFG powstanie nowy podmiot, lub nastąpi przyłączenie/ sprzedaż aktywów do któregoś z istniejących banków. Jest to jednak na ten moment wielka niewiadoma.

A co dalej z klientami PBS, mam tu na myśli bezpieczeństwo ich pieniędzy?

W stosunku do klientów obowiązuje prawo o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, jako, że PBS objęty jest gwarancjami tego Funduszu. Zatem depozyty do kwoty 100 000 euro są objęte gwarancją.

Jest jednak różnica pomiędzy klientów detalicznymi i dużych firm i instytucji

Według oświadczenia PBS wszystkie konta bieżące (jak również ROR-y) oraz depozyty klientów detalicznych, mikro- małych i średnich firm są przenoszone do Nowego Banku BFG i będą na bieżąco obsługiwane od wtorku. Dotyczy to zarówno operacji gotówkowych, jak i bezgotówkowych.

Natomiast zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi zasady funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, gwarancje nie muszą dotyczyć jednostek samorządowych, dużych firm oraz innych instytucji państwowych.

Co z kredytami zaciągniętymi w PBS?

Kredyty nadal obciążają kredytobiorców, z tym, że będą się oni rozliczać z nowym podmiotem finansowym. W całości ich stan dotychczasowych rozliczeń będzie przeniesiony do Nowego banku.

Kto straci?

Stracą te podmioty, które mają depozyty powyżej w/w kwoty objętej gwarancjami BFG czyli wspomnianej kwoty 100 000 euro. Ponadto część jednostek samorządów terytorialnych - klientów PBS.

Również mają zostać umorzone obligacje tego banku, z tym, że należy spojrzeć indywidualnie na poszczególnych klientów instytucjonalnych i duże firmy, gdyż operacja finansowa, którą podjęto za pośrednictwem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest w pewnym sensie prekursorska i brak jest wzorca ratowania bankowości tą restrukturyzacyjną ścieżką.

Józef Lonczak

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.