Łukasz Koleśnik

Miliony płyną do nas. Co się zmieni w gminach?

W 2017 roku przebudowy doczeka się m.in. zielonogórska arteria - ulica Bohaterów Westerplatte. Decyzja ta cieszy wielu mieszkańców Winnego Grodu. Fot. Mariusz Kapała W 2017 roku przebudowy doczeka się m.in. zielonogórska arteria - ulica Bohaterów Westerplatte. Decyzja ta cieszy wielu mieszkańców Winnego Grodu.
Łukasz Koleśnik

To będzie wyjątkowy rok. Nasze gminy i miasta na pewno się zmienią, głównie dzięki dużym unijnym dotacjom. To, o czym mogliśmy tylko pomarzyć, stanie się wreszcie rzeczywistością. Jak mówią samorządowcy, to ostatnia szansa na sięgnięcie po tak duże pieniądze. Dlatego warto się zapożyczać na wkład własny do projektów. Co zyskają mieszkańcy w 2017 roku? Jakie i gdzie powstaną nowe drogi, placówki kulturalne czy sportowe?

ZIELONA GÓRA
W tym roku Zielona Góra przeznaczy na inwestycje 213,7 mln zł, co stanowi 25 proc. wszystkich zaplanowanych wydatków. W budżecie miasta na 2017 r. po stronie dochodów zapisano 828,5 mln zł, a wydatków – 852,3 mln zł. Deficyt to 23,8 mln zł. Licząc kredyty - pula pieniędzy, którymi miasto będzie dysponowało w tym roku, wynosi 880 mln zł.

- Do tej pory nigdy nie przeznaczaliśmy na inwestycje aż tak dużej kwoty - podkreśla prezydent Janusz Kubicki. - I nie są to wszystkie zadania, które zostaną w tym roku rozpoczęte. Bo nie liczą się tu inwestycje, prowadzone przez różne miejskie jednostki.
Pamiętajmy też, że miasto dołoży się do innych zadań, które prowadzić będzie marszałek województwa lubuskiego.

Co planuje Zielona Góra w tym roku? W dziale inwestycji 40 mln zł zapisano na zakup pierwszych autobusów elektrycznych i budowę infrastruktury do ich zasilania i obsługi. To jeden z elementów dużego programu, dzięki któremu odnowiony ma zostać tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji, wybudowane Centrum Przesiadkowe (z dworca PKP do autobusu MZK przejdziemy pod dachem), przebudowany będzie układ komunikacyjny w tym rejonie miasta.

Powstaną też stanowiska do szybkiego ładowania autobusów przy pomocy pantografów. Po wykonaniu sieci ładowarek na 11 pętlach i w zajezdni, autobusy na prąd będą mogły wyjechać na ulice.

Jeśli chodzi o komunikację, to powstanie w mieście nowa droga - Trasa Aglomeracyjna (pierwszy jej etap o ul. Batorego do al. Zjednoczenia). Będzie czteropasmowa. W ramach tej inwestycji ma być wyremontowana także ul. Dworcowa (od ul. Batorego do Ułańskiej). Pozostały odcinek ul. Dworcowej również zostanie wyremontowany wraz z budową Centrum Przesiadkowego.
Inne remonty ulic? Najważniejszy to przebudowa głównej ulicy Zielonej Góry - Bohaterów Westerplatte. Inwestycja ma kosztować ok. 8,6 mln zł. Miasto otrzymało już 3 mln zł dotacji.

- Wreszcie! Od lat czekamy na tę modernizację - mówi Paweł Jarlewicz. - Liczę, że wszystkim będzie teraz lepiej i wygodniej. I samochodom, i autobusom, i rowerzystom, i pieszym.

W budżecie zarezerwowano poza tym pieniądze na budowę ronda na końcu ul. Wrocławskiej, przy zjeździe do Zielonej Góry Raculi. Inwestycja ma kosztować 12 mln zł, z czego 10,2 mln zł dołoży marszałek z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Mieszkańcy w tym roku mogą też liczyć na dokończenie łącznika S3 - osiedle Pomorskie, a także na budowę ścieżek rowerowych łączących Nowe Miasto ze starą Zieloną Górą, zagospodarowanie placu teatralnego (fontanny, letnia scena, pomnik św. Urbana I), a także przy filharmonii.

Ma być bezpieczniej, bo w śródmieściu powstanie nowoczesny monitoring. Dzięki budowie nowej siedziby Domu Harcerza (na miejscu dawnego hotelu asystenta), nową siedzibę ma zyskać także szkoła muzyczna (w miejscu Domu Harcerza). Rodzice osób niepełnosprawnych od lat czekają na hostel. I mają się wreszcie doczekać. Powstanie on przy Promyku. Inną bardzo wyczekiwaną inwestycją jest rozbudowa hospicjum przy szpitalu.

Mieszkańców bardzo cieszy też fakt, że miasto sporo pieniędzy wyłoży na rewitalizację terenów zielonych m.in.: Wzgórz Winnych (ma tu powstać wodna kaskada, wycięte zostaną stare topole, będą nowe nasadzenia, plac zabaw dla dzieci, miejsce do odpoczynku na leżakach). Zmieni się także Dolina Gęśnika, według potrzeb wskazanych przez mieszkańców okolicznych osiedli. Poza tym zmian doczekają się parki: przy ul. Partyzantów, Sowińskiego, Salomei i Lechitów, a także w Zielonej Górze Ochli, Zielonej Górze Kiełpinie i Zielonej Górze Zatoniu.

W miejscu dawnego archiwum państwowego w Zielonej Górze Starym Kisielinie powstanie nowy Dom Kultury. Co zyskają jeszcze mieszkańcy dzielnicy Nowe Miasto? Ci z Zielonej Góry Ochli i Zielonej Góry Zatonia mają doczekać się dokończenia kanalizacji.
Warto też dodać, że dzięki marszałkowi w Zielonej Górze ma powstać Centrum Matki i Dziecka (na dawnym szpitalnym lądowisku). Wreszcie rodzice chorych maluchów nie będą musieli szukać pomocy w innych województwach.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
- Największą naszą inwestycją w 2017 roku będzie remont kilku ulic. To: Nadbrzeżna, Lipowa, Miodowa, Grabowa i Różana - wylicza burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierz¬wiak. Łączny koszt prac to ok. 5 mln zł, a dofinansowanie z tzw. funduszu schetynówki to 2,5 mln zł. Taką samą sumę gmina wyłoży z własnego budżetu. Na inwestycje w 2017 roku zarezerwowano prawie 6 mln zł. Obok modernizacji wspomnianych ulic planuje się także termomodernizację świetlicy w Niwiskach. Burmistrz dodaje, że gmina postanowiła napisać projekt termomodernizacji świetlicy w Niwiskach, by wystąpić o dofinansowanie w ramach unijnego programu operacyjnego Lubuskie 2020. Projekt ten zajął 13 miejsce na 37 zgłoszonych w regionie. -To oznacza, że gmina dostanie ponad 660 tys. zł dofinansowania.

- My natomiast z budżetu gminy dołożymy około 130 tys. zł. Niebawem ogłosimy przetarg, tak, by wiosną można było rozpocząć prace. I zakończyć jesienią - tłumaczy burmistrz.

Z innych przedsięwzięć trzeba wymienić dokończenie budowy placu zabaw na Górze Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzań¬skim. Nową nawierzchnię dostanie także ul. Energetyków w Nowogrodzie, planuje się także rozbudowę placów rekreacyjnych w Drągowienie, Kotowicach oraz świetlic wiejskich w Klępinie oraz Urzutach.

ZABÓR
Ponad 3,3 mln zł zamierza przeznaczyć na inwestycje w 2017 roku gmina Zabór, informuje skarbnik Jadwiga Konaszyk. Największą inwestycją, bo o wartości ponad 1,8 mln zł, będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Chodzi o przedszkole i siedzibę gminy w Zaborze oraz świetlicę w Droszkowie. Gmina ze swojej kasy wyda tylko 400 tys. zł, bowiem dostała ponad 1,4 mln zł unijnego dofinansowania.

Z innych inwestycji trzeba jwymienić: budowę oświetlenia na ulicy Chłapowskiego w Zaborze, gdzie też przy okazji zbuduje wodociąg, budowę ulicy Leśnej i modernizację ulicy Morwowej oraz przebudowę ulic Okrężnej i Wapiennej, także w Zaborze. Gmina dofinansuje też opracowanie koncepcji budowy obwodnicy Droszkowa.

CZERWIEŃSK
Prawie 6 mln zł chce przeznaczyć Czerwieńsk na tegoroczne inwestycje. Największą będzie budowa ścieżki rowerowej z Zielonej Góry (od granicy miasta) do Czerwieńska i dalej Nietkowa. W planach jest też odrestaurowanie zabytkowego parku w Laskach oraz budowa sali gimnastycznej wraz z trzema izbami dydaktycznymi w szkole podstawowej w Czerwieńsku. W ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej prace będą prowadzone aż w 11 obiektach: szkołach, przedszkolach, świetlicach wiejskich m.in. w Czerwieńsku. Nietkowie, Leśniowie Wielkim, Płotach, Nietkowicach. Jak mówi burmistrz Piotr Iwanus, gmina przymierza się także do przebudowy kilku dróg m.in. Zielonogórskiej w Czerwieńsku oraz Mostowej i Strumykowej w Płotach.

BABIMOST
- W 2017 r. będziemy kontynuować inwestycje w gminne drogi i infrastrukturę - mówi burmistrz Bernard Radny. - Jeśli utrzymamy dotychczasowe tempo prac, to po zakończeniu przygotowywanych zadań sytuacja u nas bardzo się poprawi.
Na przyszły rok gmina przygotowała i złożyła w urzędzie marszałkowskim wnioski na uzbrojenie terenów przy lotnisku. Wniosek złożony wspólnie z gminą Kargowa opiewa na 4 mln zł. Dzięki tym pieniądzom ma zostać zbudowana kanalizacja, wodociągi i część drogi w strefie gospodarczej. Do zagospodarowania przy lotnisku jest 80 ha (właścicielem tych terenów jest gmina, skarb państwa i osoby prywatne). Jest już pierwszy inwestor, który planuje tam uruchomienie zakładu przetwórstwa runa leśnego).
Inny projekt Babimostu na 2017 r. to plan odrestaurowania byłego kościoła ewangelickiego, który jeszcze dziś stoi pusty. Po remoncie wartym ok. 4 mln zł ma tam powstać Regioalne Muzeum Babimoj¬szczyzny.
Kolejnym projektem, gdzie Babimost występuje jako lider wspólnie z Kargową i Zbąszyn¬kiem, jest budowa ścieżek rowerowych. Całość ma kosztować ok. 17 mln zł. Ścieżka połączyłaby trzy wymienione gminy oraz Sulechów. Ten ostatni chce zbudować ścieżkę z miasta do Klępska, w którym trasa dla rowerów połączyłaby się z siecią planowanych dróg gmin z Regionu Kozła.
- Czekamy też na losy projektu budowy elektronicznego systemu odczytu liczników wody w gminach z 6 powiatów oraz na cyfryzację obsługi petentów - zapowiedział Bernard Radny.

KARGOWA
Tu część projektów inwestycyjnych zależna jest od losów wniosków o dofinansowanie złożonych wspólnie z innymi gminami z Regionu Kozła. I tak Kargowa jest współudziałowcem wniosku z Babimostem, na podstawie którego chce uzbroić tereny strefy gospodarczej.

- Mamy też projekt złożony przez powiat zielonogórski w partnerstwie z Kargową, na modernizację drogi w Karszynie. Droga powiatowa ma być budowana w tym i przyszłym roku - mówi J. Fabiś. - Inwestujemy ile możemy, jednak trzeba pamiętać, że musimy jednocześnie spłacać zaciągnięte w poprzednich kadencjach kredyty - dodaje J. Fabiś. - Łącznie wynoszą one 9,8 mln zł. W ciągu ostatnich dwóch lat oddaliśmy bankom łącznie z odsetkami 2,16 mln zł. A w przyszłym roku do spłaty mamy ponad 900 tys. zł. Gmina na inwestycje w przyszłym roku chce przeznaczyć 2,2 mln zł. Modernizacji ( kosztorys 0 550 tys. zł) doczeka się np. ul. Źródlana w Kargowej.

Kolejnymi planowanymi inwestycjami jest wspomniana już wspólnie z Babimostem i Zbą¬szyn¬kiem budowa ścieżek rowerowych za 17 mln zł. Gmina chce też złożyć wniosek o dofinansowanie budowy nowej oczyszczalni ścieków.
- Mamy też w planach urządzenie 6 pracowni w szkołach - mówi J. Fabiś. - Chcemy zorganizować elektroniczny system obsługi petentów, czyli e-urząd oraz wspólnie z innymi gminami zdalny odczyt liczników na wodę.

SULECHÓW
Plany inwestycyjne Sulechowa na ten rok były bardzo ambitne. W pierwszej wersji dochody miasta miały wynieść ponad 128 mln zł, z tego aż 28,5 mln zł miałoby zostać przeznaczone na inwestycje. Większość, bo ponad 20 mln zł miało pochodzić z unijnego dofinansowania. Radni nie przyjęli wszystkich propozycji burmistrza Ignacego Odważnego.
Sulechów w 2017 r. chciałby m.in. uzbroić tereny podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przeprowadzić termomodernizację przedszkoli nr 5 i 6, szkoły w Brodach czy świetlicy w Pomorsku.
Przed świętami sulechowscy radni przyjęli budżet gminy na 2017 r. Okroili jednak plan burmistrza, który proponował,by jak najszybciej sięgnąć po dostępne pieniądze unijne.
- Nie rozumiem decyzji radnych, bo tych unijnych pieniędzy może być wkrótce mniej w puli - powiedział I. Odważny.
Z planowanych w budżecie w wersji burmistrza dochodów radni zmniejszyli je do 117,5 mln zł. Na inwestycje Sulechów przeznaczył 23,8 mln zł.
- W ten sposób z planów wyleciała termomodernizacja przedszkoli nr 5 i 6, szkoły w Brodach i świetlicy w Pomorsku. Nie ma też na remont ul. Koszarowej w Sulechowie - powiedział ,,GL’’ I. Odważny.
Kolejnym projektem, w którym Sulechów bierze udział, jest budowa w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zielona Góra) budowa ścieżek rowerowych. Gmina chce m.in. zbudować ścieżkę do Klępska, w którym trasa dla rowerów połączyłaby się z siecią planowanych dróg gmin z Regionu Kozła.

TRZEBIECHÓW
- Ten rok jest dla nas bardzo ważny, bo musimy maksymalnie wykorzystać pieniądze unijne, których później już nie będzie - mówi ,,GL’’ wójt Izabella Staszak. - W tym roku mamy rekordowy, 19 mln budżet. W to wliczone jest oczywiście dofinansowanie unijne. Dla porównania w 2016 r. nasz budżet wynosił 12 mln zł.
Gmina planuje uporządkować gospodarkę wodno - ściekową. W planach jest rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji w Trzebiechowie i kupno wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości. Samorząd wesprze też budowę 45 przydomowych oczyszczalni nieczystości. W planach jest remont stacji uzdatniania wody.
- Chcemy też ubiegać się o pieniądze na remont naszego pałacu za 4,7 mln zł - powiedziała ,,GL’’ wójt.

BOJADŁA
W Bojadłach największymi zadaniami w 2017 r. będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Remontu doczeka się szkoła i budynek OSP w Klenicy oraz OSP w Bojadłach.
- W planach mamy też budowę wodociągu od ujęcia do stacji uzdatniania wody oraz dofinansowanie budowy 25 przydomowych oczyszczalni ścieków - mówi wójt Grzegorz Doszel. - Chcemy też zbudować plac rekreacyjny z boiskiem przy szkole w Klenicy.

POWIAT KROŚNIEŃSKI

GUBIN
Dla Gubina będzie to rok inwestycji. Największą będzie wielki projekt na budowę ronda w mieście oraz remont kilku kilometrów dróg, wykonywany przez powiat, województwo oraz miasta Gubin i Guben.

- Mówimy w tym przypadku o 26 mln zł, a więc dla nas to potężna kwota - zaznacza burmistrz Bartłomiej Bartczak. Udało się na ten cel pozyskać pieniądze z programów zewnętrznych.

Gubin zdobył też dofinansowanie na termomodernizację trzech placówek oświatowych:_szkół podstawowych nr 2 i 3 oraz przedszkola nr 3.
- Pod koniec zeszłego roku podpisaliśmy umowę na realizację zadania. Prawie 6 mln zł - przyznaje burmistrz Bartczak.

KROSNO ODRZAŃSKIE
- Na pewno zrealizujemy cztery zadania, na które już pozyskaliśmy pieniądze - informuje burmistrz Marek Cebula. Mowa o dwóch projektach rewitalizacyjnych, dotyczących dolnej części miasta. - Pierwszy z nich obejmie ulice: Grobla, Bobrową, Plac Prusa (wraz z odejściem w kierunku kanału), Żeromskiego, Wodną oraz Rybaki wraz z wszystkimi „odnogami”. Całkowita wartość projektu wyniesie 4,5 mln zł.

Drugi projekt jest związany z adaptacją budynku gminnego na mieszkania socjalne przy ul. Poznańskiej 9 i 11 oraz przebudowę ciągów komunikacyjnych w pobliżu ul. Pocztowej i ul. Wąskiej, wraz z podwórkami kamienic przy ul. Walki Młodych (2 mln zł).
Oprócz tego wykonana zostanie droga między miejscowością Chyże a Gostchorzem.
- Poza tym planujemy również wiele innych inwestycji. Składamy wnioski o dofinansowania. Walczymy o rewitalizację parku, promenady czy budowę świeticy w Starym Raduszcu - wymienia burmistrz Cebula.

DĄBIE
W_Dąbiu remontowana jest ulica Strażacka.
- W tym roku zamierzamy ją dokończyć - mówi wójt Krystyna Bryszewska. Ponadto uporządkowane zostaną sprawy związane z wodociągami na linii Dąbie-Brzeźnica. Inne plany? Remonty dróg w Nowym Zagórze, Trzebulach, Łagowie i Lubiatowie.

MASZEWO
Gmina Maszewo skupia się na remontach dróg. Najważniejszym będzie odcinek między Chlebowem a Gęstowicami.
- Przetarg już jest rozstrzygnięty. Wkrótce ruszymy z pracami - mówi wicewójt Zbigniew Kościukiewicz. Oprócz tego ma być robiona droga w Miłowie. Gmina zastanawia się też nad zainwestowaniem w przydomowe oczyszczalnie.

BYTNICA
Najmniejsza z gmin w powiecie krośnieńskim nie planuje dużych zadań. W Bytnicy ma powstać duży zbiornik na wodę.
- Chodzi o zabezpieczenie - podkreśla wójt Leszek Olgrzymek. Ponadto możliwe, że zostanie rozbudowana remiza w Bytnicy. Nie uda się naprawić drogi powiatowej w Bytnicy. Starostwo nie ma pieniędzy, a Bytnica, która każdego roku hojnie dokładała się do poszczególnych etapów, w tym roku nie była w stanie.

BOBROWICE
W planach w dalszym ciągu jest oczyszczalnia ścieków w Bobrowicach. Mieszkańcy jednak mocno się sprzeciwiają i nieznane są dalsze plany inwestycji.
- Poza tym gmina planujemy wybudowanie kręgielni w Dychowie - informuje wójt Marek Babul.

GMINA GUBIN
Wśród najważniejszych zadań wymienia się modernizację drogi w Starosiedlu oraz budowę oczyszczalni ścieków przydomowych. Jest też szansa, że uda się doprowadzić do termomodernizacji szkół na terenie gminy. W zeszłym roku to się nie udało.
- Rozmawiamy z zagranicznym podmiotem i być może zrobimy to wspólnie - mówi wójt Zbigniew Barski.

POWIAT
ŚWIEBODZIŃSKI

ZBĄSZYNEK
Wyzwaniem na rok 2017 są: budowa hali sportowo środowiskowej w Zbąszynku, realizacja inwestycji zostanie rozłożona na lata 2017-2019. W efekcie powstanie pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami dla widzów wraz z częścią hotelową i salką rekreacyjną. Inne inwestycje? Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zbąszynku, budowa ścieżek rowerowych Kosieczyn-Chlastawa oraz Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec, rozbudowa cmentarza w Zbąszynku, budowa dróg gminnych czy też przebudowa ulicy Małej w Dąbrówce Wlkp.

ŚWIEBODZIN
– W 2017 roku mamy do zrealizowania inwestycje drogowe w ramach tzw. schetynówek, czyli ul. Cegielniana, Sulechowska. Dokończymy również budowę kanalizacji deszczowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dużym projektem będzie adaptacja ruin zamku przy Lu¬buskim Centrum Ortopedii. Zostaliśmy partnerem LCO i wspólnie ubiegamy się o fundusze. Na pewno konsekwentnie będą realizowane prace remontowe, skupimy się też na oświetleniu ulicznym, ścieżkach rowerowych, np. ze Świebodzina do Grodziszcza – zaznacza burmistrz Dariusz Bekisz. – Przymierzamy się także do ważnej i kosztownej inwestycji, tj. wymiany oświetlenia w naszych punktach na ledowe.

SZCZANIEC
Jakie plany na rok 2017 ma Krzysztof Neryng, wójt gminy Szczaniec?

- Głęboka termomo¬der¬nizacja obiektów publicznych. Mamy już przyznane ok. 1 mln zł, wnioski na inwestycje wodno-kanalizacyjne na kwotę ponad 6 mln. Inne inwestycje to: przebudowa i adaptacja prawie całego parteru urzędu gminy na Centrum Kultury, budowa ścieżki pieszo-rowerowej Szczaniec - Myszęcin i wiele obiektów infrastruktury rekreacyjnej w całej gminie, kolejne remonty dróg gminnych i powiatowych.
Co jest najważniejsze?

- Myślę, że wszystkie zadania są ważne. Zarówno budowa oczyszczalni w Smardzewie, jak i objęcie nauką pływania wszystkich trzecioklasistów szkół podstawowych w naszej gminie, choć skala przedsięwzięć jest zupełnie różna. I co najważniejsze: nie mamy zamiaru zwalniać tempa! – konkluduje wójt.

ŁAGÓW
Czołowym projektem jest budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Żelechowie.
– Jedna z największych inwestycji, przed którą stoi obecnie gmina, jest przystąpienie do realizacji prac wynikających z dokumentacji projektowej, dotyczących budowy sieci w Poźrzadle, Żelechowie, budowy sieci wodociągowej w Poźrzadle, ale i modernizacji sieci w Żelechowie i Sieniawie. Koszt oszacowano na 22 mln zł – wyjaśnia wójt Czesław Kalbarczyk. - Gmina zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji.

LUBRZA
W 2017 r. planowanymi inwestycjami są: wykonanie nawierzchni drogi i budowa chodnika w Boryszynie (droga w kierunku Sieniawy), budowa chodnika w Przełazach, remont nawierzchni ul. Plażowej w Lubrzy, wykonanie ,,dywanika’’ asfaltowego w Laskach, remont i rozbudowa świetlicy wraz z remizą strażacką w Mostkach oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Boryszynie– wymienia wójt Ryszard Skonieczek.

Łukasz Koleśnik

Co robię?


Żadna tematyka mnie nie odstrasza. Biznes, polityka, sport, reportaże, fotoreportaże, relacje, newsy, historia. Dzięki temu też pogłębiam swoją wiedzę i doskonalę swoje umiejętności.


Największą satysfakcję z pracy mam wtedy, kiedy w jakiś sposób mogę pomóc. Dlatego często opisuję ludzi z problemami, chorych i potrzebujących oraz zachęcam do pomocy. I kiedy uda się pomóc nawet w najmniejszym stopniu, to jest plus. 


Działam głównie na terenie powiatu krośnieńskiego. Obecnie trzymam rękę na pulsie, jeśli chodzi o poszczególne inwestycje w regionie, jak chociażby przygotowywane podniesienie zabytkowego mostu w Krośnie Odrzańskim (Czy zabytkowy most w Krośnie Odrzańskim zostanie podniesiony w tym roku? To coraz mniej prawdopodobne), przyglądam się rozwojowi szpitala w regionie (Zachodnie Centrum Medyczne w końcu kupiło nowy rentgen do szpitala. Budynek w Gubinie doczeka się termomodernizacji).


Jak trafiłem do Gazety Lubuskiej?


W Gazecie Lubuskiej jestem zatrudniony od kwietnia 2015 roku. Wcześniej też pracowałem jak dziennikarz, głównie na terenie Gubina i okolic. Tam stawiałem też swoje pierwsze kroki w zawodzie, poznałem podstawy, złapałem kontakty.


Początkowo nie łączyłem swojej przyszłości z dziennikarstwem. Myślałem o informatyce albo aktorstwie (wiem, spory rozstrzał ;) ). Ostatecznie trafiłem jednak na studia do Wrocławia, gdzie studiowałem na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Poszczęściło mi się i po studiach zacząłem pracę w zawodzie oraz trwam w nim do dziś.


O mnie


Jestem miłośnikiem piłki nożnej oraz koszykówki. Od lat zapalony kibic Borussii Dortmund. Łatwo się domyślić, że w wolnym czasie lubię oglądać mecze, ale nie tylko. Czytam książki. Głównie kryminały lub biografie. Kinomaniak. Oglądam filmy (fan Gwiezdnych Wojen, ale tych starych) i seriale (za dużo by wymieniać). Lubię czasem pobiegać (za rzadko, co po mnie widać ;) ). Tak w skrócie. To tyle :)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.