Na emeryturę w wieku 60/65 lat

Czytaj dalej
Fot. pixabay.com
Andrzej Gębarowski

Na emeryturę w wieku 60/65 lat

Andrzej Gębarowski

Podpowiadamy, kto może wystąpić o świadczenie w obniżonym od 1 października wieku emerytalnym

Już za kilka dni osoby, które będą chciały skorzystać z obniżenia wieku emerytalnego, będą mogły składać wnioski o emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie je przyjmować od 1 września, mimo że przepisy wchodzą w życie od 1 października.

Przypomnijmy, że od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat (dla kobiet) i 65 lat (dla mężczyzn). Jest to emerytura w powszechnym wieku emerytalnym i aby się o nią ubiegać, nie trzeba mieć określonego stażu ubezpieczeniowego - liczy się przede wszystkim stan konta emerytalnego w ZUS. Emeryturę we wcześniejszym wieku można otrzymać:

- na swój wniosek (na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej),

- z urzędu (na podstawie art. 24a ustawy emerytalnej).

Nowy wiek emerytalny dotyczy też okresowej emerytury kapitałowej, którą ZUS przyznaje:

- na wniosek (art. 12 ustawy o emeryturach kapitałowych),

- z urzędu (art. 13 ustawy o emeryturach kapitałowych).

Na emeryturę we wcześniejszym wieku będą mogły przejść:

- osoby, które skończą 60 (kobiety) lub 65 lat (męźczyźni) po 30 września 2017 r.,

- osoby, które do 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku i kwartału urodzenia,

- osoby, które do 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej powszechnej emerytury.

Jeśli wnioskodawca ukończy wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) przed 1 października 2017 r., ale przed tym dniem nie będzie jeszcze w podwyższonym wieku emerytalnym, emeryturę uzyska od miesiąca zgłoszenia wniosku o to świadczenie, ale nie wcześniej niż od 1 października 2017 r.

Wybór spośród dwóch lub trzech tablic

Jak wiadomo, wysokość emerytury oblicza się jako iloraz kapitału zgromadzonego na kontach w ZUS oraz średniego dalszego trwania życia. Średnie dalsze trwanie życia jest ustalane na podstawie specjalnych tablic, ogłaszanych co roku w komunikatach prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jest ono mianowicie ustalane według tablicy trwania życia obowiązującej w dniu:

- w którym złożony zostanie wniosek o emeryturę,

- w którym ZUS przyzna emeryturę, jeżeli wniosek był niepotrzebny - bo ZUS przyznał emeryturę z urzędu w miejsce dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy - albo jeżeli w dniu złożenia wniosku nie zostały jeszcze spełnione wszystkie warunki do emerytury.

Jak ZUS ustali średnie dalsze trwanie życia

Średnie dalsze trwanie życia ustala się następująco:

- jeżeli złożysz wniosek o emeryturę po miesiącu, w którym osiągniesz wiek emerytalny - ZUS bierze pod uwagę Twój wiek w dniu złożenia wniosku,

- jeżeli złożysz wniosek o emeryturę w miesiącu, w którym osiągniesz wiek emerytalny lub wcześniej - ZUS uzwględni Twój wiek z dnia osiągnięcia tego wieku.

Jeśli do końca września 2017 r. skończysz 60 lub 65 lat i w tym czasie złożysz wniosek o emeryturę, ZUS ustalimy średnie dalsze trwanie życia dla Twojego wieku na 1 października 2017 r. Jeśli natomiast złożysz wniosek o emeryturę w październiku 2017 r., ZUS weźmie pod uwagę Twój wiek z dnia zgłoszenia tego wniosku. Oznacza to, że:

- gdy złożysz wniosek przed ukończeniem kolejnego miesiąca życia, ZUS przyjmie średnie dalsze trwanie życia dla tego ukończonego wieku (np. dla kogoś, kto skończy 60 lat 15 września 2017 r. i złoży wniosek przed 15 października, będzie to 60 lat),

- gdy złożysz wniosek po ukończeniu kolejnego miesiąca życia, ZUS przyjmie średnie dalsze trwanie życia dla wieku wyższego o miesiąc, (np. gdy ktoś skończy 60 lat 15 września 2017 r. i zgłosi wniosek najwcześniej 15 października 2017 r., będzie to 60 lat i 1 miesiąc).

Andrzej Gębarowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.