Nowe prawo. To musisz wiedzieć

Czytaj dalej
Fot. Fot. 123rf
Katarzyna Borek

Nowe prawo. To musisz wiedzieć

Katarzyna Borek

Zamierzasz przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego jesienią

Jak już wiemy: od 1 października 2017 roku wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Jest to emerytura w powszechnym wieku emerytalnym i kiedy się o nią ubiegasz, nie musisz mieć określonego stażu ubezpieczeniowego – liczą się przede wszystkim środki na Twoim koncie emerytalnym w ZUS.

A co będzie ze twoimi środkami w OFE (otwartym funduszu emerytalnym)? To zależy.

Jeśli nie skończysz 60/65 lat do 30 września 2017

Do końca września 2017 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje OFE, że mają stopniowo przekazywać do niego środki z rachunków tych osób, które przed 1 października 2017 roku skończą 50 lat (kobiety) i 55 lat (mężczyźni), ale nie będą jeszcze w nowym obniżonym wieku emerytalnym. OFE mają taki obowiązek wobec tych osób, którym zostało 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Od tego momentu przekazują środki z konta OFE na subkonto danej osoby w ZUS (w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa).

Jeśli skończysz 60 lub 65 lat do 30 września 2017

Piątego dnia roboczego po 1 października 2017 roku otwarty fundusz emerytalny umorzy wszystkie jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunkach osób, które skończą 60 lub 65 lat do końca września 2017 roku. W ciągu kolejnych dwóch dni roboczych OFE przekaże do ZUS środki z rachunku tej osoby równe wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych. Te środki ZUS zapisze na subkontach osób ubezpieczonych i weźmie je pod uwagę przy ustalaniu emerytury.

Dla jakiego wieku ZUS ustali średnie dalsze trwanie życia

To średnie dalsze trwanie życia jest potrzebne do obliczenia wysokości emerytury (to przez nie jest dzielona suma kapitału zwaloryzowanego początkowego i wszystkich składek na emeryturę, jakie zgromadziliśmy w ZUS). Zakład ustala to dalsze średnie trwanie życia na podstawie jego odpowiednich tablic. Ogłasza je co roku w komunikatach prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Średnie dalsze trwanie życia ZUS ustala następująco:

Tak to będzie

Jeśli do końca września 2017 roku skończysz 60 lub 65 lat i w tym czasie złożysz wniosek o emeryturę, ZUS ustali średnie dalsze trwanie życia dla twojego wieku na 1 października 2017 roku.

Jeśli złożysz wniosek o emeryturę w październiku 2017 roku, ZUS weźmie pod uwagę twój wiek z dnia zgłoszenia tego wniosku. Oznacza to, że:

Na podstawie jakiej tablicy

Średnie dalsze trwanie życia ZUS ustala według tablicy trwania życia obowiązującej w dniu, w którym:
złożysz wniosek o emeryturę,

ZUS przyzna ci emeryturę, jeśli wniosek był niepotrzebny (bo przyznał ci emeryturę z urzędu w miejsce dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy) albo w dniu złożenia wniosku nie są jeszcze spełnione wszystkie warunki do emerytury.

Uwaga! Jeżeli jest to dla ciebie korzystniejsze, od 1 maja 2015 roku ZUS stosuje tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym osiągniesz wiek emerytalny. Od 1 października 2017 roku będzie to tablica obowiązująca w dniu ukończenia 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

Jeżeli do końca września 2017 roku skończysz 60 lub 65 lat, ale nie będziesz jeszcze do tego czasu w podwyższonym wieku emerytalnym - czyli takim, który obowiązuje obecnie i zależy od roku i kwartału urodzenia - ZUS może obliczyć ci emeryturę na podstawie średniego dalszego trwania życia dla wieku przejścia na emeryturę według:

Natomiast jeżeli do końca września 2017 roku skończysz również podwyższony wiek emerytalny, ZUS obliczy Ci emeryturę na podstawie średniego dalszego trwania życia dla wieku przejścia na emeryturę według tablicy trwania życia obowiązującej w dniu:
zgłoszenia wniosku o emeryturę, lub też

Wybór będzie zależał od tego, która możliwość będzie dla ciebie korzystniejsza.

Katarzyna Borek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.