Opole inwestuje w ekologię: monitoring powietrza i wymianę pieców

Czytaj dalej
Fot. Fot. edh
Edyta Hanszke

Opole inwestuje w ekologię: monitoring powietrza i wymianę pieców

Edyta Hanszke

1,6 mln zł Opole przeznaczy w tym roku na dopłaty dla mieszkańców i wspólnot do wymiany pieców. Miasto zleciło też poszerzenie dodatkowego monitoringu o usługę prognozowania stanu powietrza.

1,6 mln zł to kwota zaplanowana w tegorocznym budżecie na realizację „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola” polegającego na dopłatach do wymiany starych pieców na węglowe nowszej generacji lub zasilane innym paliwem.

- Dla 123 beneficjentów, którzy złożyli wnioski w ubiegłym roku, jeszcze w ramach starego regulaminu, gdy refundowaliśmy część poniesionych na wymianę pieców kosztów, mamy jeszcze do wypłacenia ok. 650 tys. zł - wyjaśnia Małgorzata Rabiega, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola i dodaje, że jeśli zainteresowanie dopłatami będzie większe, to urzędnicy będą wnioskować o zwiększenie puli.

Dotychczas, na 2018 rok wpłynęło ponad 180 deklaracji w ramach tego programu, a w ub.r. dotacje miasto wypłaciło na 269 inwestycji w wymianę ogrzewania.

Kolejne 171 tys. zł Opole wypłaci też w tym roku dla beneficjentów (mieszkańców i wspólnot), które zostały pozyskane z wygaszanego programu KAWKA (był finansowany przez narodowy i wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

W br. miasto wprowadzi też nowy system monitorujący (dodatkowy oprócz stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu) jakość powietrza w mieście. - Nowość będzie polegała nie tylko na podawaniu informacji o aktualnej sytuacji, ale także prognoz z trzydniowym wyprzedzeniem - podkreśla Małgorzata Rabiega. Informacje te będzie można znaleźć - jak dotychczas - na stronie: www.niskaemisjaopole.pl, a do zalogowanych użytkowników będą też trafiały e-mailem.
Dodatkowe badania zawartości w powietrzu nad Opolem dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz benzenu w pięciu lokalizacjach miasto zleci też Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Opolu.

Plan na ten rok zakłada także wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenach przyłączonych do Opola od 1 stycznia 2017 roku. Będzie to uzupełnieniem zrobionej wcześniej inwentaryzacji w starych granicach.

Naczelnik Małgorzata Rabiega wśród działań służących ochronie powietrza wylicza też opracowywany Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola w nowych granicach i Program ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021 czy realizację trzyletniego projektu AIR TRITIA, którego efektem ma być strategia zarządzania jakością powietrza w Opolu oraz narzędzie do prognozowania.

- Plan gospodarki niskoemisyjnej zakłada różnego rodzaju inwestycje służące ograniczeniu wpływu na środowisko zaplanowane na terenie Opola nie tylko przez ratusz - podkreśla Małgorzata Rabiega.

Wśród nich jest m.in. termomodernizacja budynku politechniki przy ul. Katowickiej, urzędu marszałkowskiego przy ul. Hallera czy przedszkola nr 51, dostosowanie insfrastruktury w obrębie ulic Spychalskiego i Niemodlińskiej do potrzeb transportu publicznego, budowa kolejnych ścieżek rowerowych czy budowa przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Opolu biogazowni wykorzystującej selektywnie zebrane odpady komunalne do produkcji energii elektrycznej.

Miasto chce też „uczulić” na sprawy ochrony środowiska najmłodszych mieszkańców, dla których przygotuje program edukacyjny poświęcony ograniczeniu niskiej emisji (m.in. przez animacje, komiksy, zakup roślin, szkolenia, ulotki itp. ). Okazją do edukacji dorosłych będzie Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Europejski Dzień bez Samochodu.

Edyta Hanszke

Zajmuję się tematyką gospodarki, przedsiębiorczości, rynku pracy, ubezpieczeń i społeczną. Piszę o szeroko rozumianych pieniądzach: tych, które zarabiamy, wydajemy, ale także np. pochodzących z programów unijnych.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.