Poczta sprawdzi, czy płacisz abonament TV

Czytaj dalej
Fot. Mariusz Kapała
Eliza Stępień

Poczta sprawdzi, czy płacisz abonament TV

Eliza Stępień

Od stycznia poczta wystawiła 27 tys. wezwań do zapłaty. Teraz może to zrobić również listonosz.

Pracownik poczty może zapukać do drzwi osób, które wyrejestrowały odbiorniki, i sprawdzić, czy nie posiadają one telewizora czy radioodbiornika. Kontroler może pojawić się także u osób, które wcześniej nie rejestrowały odbiorników. Kontrola przez Pocztę Polską rejestracji i uiszczania opłaty abonamentowej wynika z ustawy o opłatach abonamentowych.

Przy stwierdzeniu przez operatora braku wnoszenia opłaty za posiadany odbiornik radiowo-telewizyjny procedura jest następująca: abonent otrzymuje pismo mówiące o konieczności opłaty. Kolejnym krokiem może być upomnienie z wezwaniem do zapłaty z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. W upomnieniu wskazany jest siedmiodniowy termin uregulowania zobowiązania. Brak zapłaty we wskazanym terminie powoduje wystawienie tytułu wykonawczego do urzędu skarbowego w celu egzekucji zobowiązania.

Poczta Polska bazuje na danych dłużników oraz osób, które wyrejestrowały odbiornik. Ale kontrole odbywają się także losowo lub po przekazaniu operatorowi informacji o posiadanym odbiorniku przez osobę trzecią. Pracownicy są upoważnieni do wykonywania kontroli oraz okazują upoważnienia do przeprowadzania kontroli.

Kara za niezarejestrowanie odbiornika wynosi 681 zł

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika RTV, kontroler wydaje decyzję o nakazie rejestracji odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika stanowiącą potrójną stawkę miesięcznej opłaty abonamentowej. (W 2016 r. miesięczna opłata abonamentowa za używanie odbiorników RTV wynosi 22,70 zł).

Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiorników.
Poczta Polska nie ma prawa do umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości abonamentowych, które ściągane są przez fiskusa. Kontrole odbiorników prowadzone są w całym kraju. Od początku 2016 r. wpłynęło 27 tys. tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską w związku z zaległościami abonamentowymi.

Autor: Eliza Stępień

Eliza Stępień

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.