Rozliczamy miniony rok: najważniejszy jest wybór właściwego formularza PIT

Czytaj dalej

Rozliczamy miniony rok: najważniejszy jest wybór właściwego formularza PIT

Wybór właściwego formularza do rozliczenia swoich dochodów (przychodów) nie zawsze jest oczywisty. Zwykle wystarczy jeden formularz, ale bywają też sytuacje, że oprócz zasadniczych PIT-ów musimy złożyć również kilka załączników.

PIT-36

Deklarację PIT-36 składają osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18 proc., a nadwyżka dochodu powyżej 85.528 zł opodatkowana według stawki 32 proc.).

PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Są to zatem ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.

PIT-36 dotyczy przede wszystkim osób, które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej . Deklaracji nie złożą prowadzący działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że posiadają dwa rodzaje działalności - jedną opodatkowaną według skali (PIT-36), a drugą - ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28). W tym przypadku złożą oni dwie odrębne deklaracje podatkowe.

PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Załącznikami do PIT-36 mogą być:

PIT/B - w nim przedsiębiorcy wykazują przychody, koszty, dochód lub stratę z działalności prowadzonej samodzielnie, a także w spółkach niebędących osobami prawnymi, w których są wspólnikami - małżonkowie zawsze wypełniają odrębne PIT/B,

PIT/D - składają go osoby, które dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych - w tym z tytułu spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe /tzw. ulga odsetkowa/; małżonkowie zawsze składają jeden załącznik PIT/D,

PIT/O - składają osoby dokonujące odliczeń od dochodu (np. kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne lub odliczeń od podatku (np. z tytułu wychowywania dzieci), z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych; w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, składa się jeden załącznik PIT/O.

PIT/ZG - informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym; załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą. PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu.

PIT-37

Na formularzu PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy lub zleceniodawcy. Zatrudniony uzyskuje wówczas kwotę netto i nie martwi się prawidłowością obliczania i terminem odprowadzenia zaliczek na podatek, a deklarację PIT sporządza co do zasady na podstawie przesłanych mu przez płatnika informacji.

Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

PIT-37 przeznaczony jest także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej.

Załącznikami do PIT-37 mogą być: PIT/D oraz PIT/O.

Jaki PIT wybrać?

Rozliczając się w PIT-37 łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, warunkiem jest, by zarówno podatnik, jak i jego małżonek byli uprawnieni do rozliczania się w PIT-37. Jeżeli którykolwiek z nich takiej możliwości nie posiada, lecz może składać PIT-36 - małżonkowie składać będą łącznie PIT-36.

Powtórzmy, że jeżeli podatnik posiada umowy, z tytułu których w trakcie roku samodzielnie musi rozliczać zaliczki na podatek - wówczas nie korzysta z deklaracji PIT-37. Wszystkie zarobki podlegają wówczas sumowaniu w innej deklaracji, najczęściej w PIT-36.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.