Troska o pacjentów potwierdzona certyfikatem

Czytaj dalej
Fot. Anatol Chomicz
Julia Szypulska

Troska o pacjentów potwierdzona certyfikatem

Julia Szypulska

Rozmowa z dr. hab. Jarosławem Piszczem z Kliniki Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Klinika Hematologii USK jako pierwsza w woj.podlaskim otrzymała certyfikat „W trosce o pacjenta”. Mogą się nim poszczycić nieliczne ośrodki w Polsce.

Tak, czujemy się bardzo wyróżnieni. Certyfikat świadczy o wysokiej jakości leczenia pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz).

Co daje taki certyfikat?

Jest to pewne uznanie, akceptacja wysokiego standardu leczenia pacjentów. Jesteśmy z niego bardzo dumni. Jesteśmy pierwszym ośrodkiem w woj. podlaskim, który go otrzymał, ale też głównie my leczymy tę grupę chorych. Ten certyfikat oznacza docenienie naszej pracy, którą wkładamy w opiekę nad chorymi. Ale też mobilizację, by równie wysoką jakość utrzymać także w nadchodzących latach.

Co trzeba zrobić, by uzyskać certyfikat?

Chodzi o codzienną pracę, jaką trzeba wykonać z pacjentami z przewlekłą białaczką szpikową. Nie można na to zapracować jednym wydarzeniem, chodzi o całokształt opieki nad tą grupą chorych.

Nasi pacjenci mogą czuć się komfortowo wiedząc, że są leczeni przez ośrodek, którego praca została doceniona przez zewnętrzne gremia

dr hab Jarosław Piszcz, zastępca kierownika Kliniki Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń USK w Białymstoku

Jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o PBSz. Coraz więcej ludzi zmaga się z tą chorobą?

Według statystyk, choroba ta występuje od 1 do 1,5 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Pod opieką naszej kliniki jest ok. 70 chorych. W woj. podlaskim opiekę ambulatoryjna nad tą grupą pacjentów sprawuje jeszcze ośrodek w Suwałkach. Tam jednak grupa chorych jest nieliczna. Większość pacjentów jest leczonych u nas. Nowe generacje leków przeznaczonych dla tej grupy chorych pozwoliły na znaczne wydłużenie ich życia. Cieszymy się, że coraz dłużej możemy sprawować nad nimi opiekę. Miejmy nadzieje, że ten trend wydłużenia przeżycia będzie się w tej grupie utrzymywał.

Jak wyglądała procedura zdobywania certyfikatu i skąd pomysł, by się o niego ubiegać?

Nadanie certyfikatu było inicjatywą zewnętrzną. Zostaliśmy docenieni jako ośrodek, który współpracuje w ramach Polskiej Grupy Białaczkowej, gdzie z kolei jest wyodrębniona grupa do spraw leczenia przewlekłej białaczki szpikowej. Działamy w ramach tych grup. I jako ośrodek zostaliśmy docenieni przy realizacji programów leczenia, czy też przy realizacji programów wspomagania pacjentów.

„W trosce o pacjenta” to program dedykowany pacjentom onkologicznym, w tym również chorym na przewlekłą białaczkę szpikową, realizowany od 2014 r. na terenie wybranych ośrodków hematologicznych we współpracy ze środowiskiem pielęgniarek onkologicznych z całej Polski.

Dla kliniki to prestiż, a jakie znaczenie ma certyfikat dla pacjentów?

Na pewno mogą się czuć bardziej komfortowo wiedząc, że są leczeni przez ośrodek, który jest dobrze oceniany przez zewnętrzne gremia. Gdzie uzyskają fachową opiekę, edukację i wsparcie psychologiczne.

Ilu pacjentów przebywa w tej chwili na oddziale?

To nie są pacjenci, którzy stale przebywają w klinice. Oni wymagają okresowej hospitalizacji. Większość pacjentów prowadzona jest w ramach opieki ambulatoryjnej, tylko od czasu do czasu stan choroby jest weryfikowany w warunkach szpitalnych.

O programie

W ramach programu „W trosce o pacjenta”, w wybranych ośrodkach, pielęgniarki mają możliwość uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach, podczas których wspólnie pracują i pogłębiają wiedzę na temat przewlekłej białaczki szpikowej oraz znaczenia monitorowania tej choroby. Zdobytą wiedzę przekazują pacjentom z PBSz podczas indywidualnych i grupowych spotkań, w trakcie których przybliżają chorobę, informują o celach terapeutycznych, zasadach prawidłowego przyjmowania leków, a także o konieczności regularnych wizyt u lekarza oraz przeprowadzania badań. Merytoryczną opiekę nad programem objęła rada ekspertów złożona z przedstawicieli środowisk lekarzy, pielęgniarek i pacjentów.

Julia Szypulska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.