Ulga rehabilitacyjna

Czytaj dalej

Ulga rehabilitacyjna

Uprawnione do ulgi rehabilitacyjnej są osoby: z orzeczeniami o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, z decyzją przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, z orzeczeniami o niepełnosprawności wydanymi przez upoważniony do tego organ.

Z odliczenia korzystać mogą również podatnicy, na których utrzymaniu są niepełnosprawni: współmałżonek, dzieci własne, adoptowane i przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzeństwo, rodzice, rodzice współmałżonka, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeśli w roku podatkowym dochody tych osób nie przekroczyły 10 tys. 080 zł. Wtedy dowody poniesionych kosztów, np. faktury, mogą być wystawiane na imię i nazwisko opiekuna.

Jakie wydatki odliczamy?

Wydatki, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej, dzielą się na limitowane i nielimitowane. Do tych pierwszych należą koszty opłacenia przewodników dla osób niewidomych wg I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z zaburzeniem narządu ruchu z I grupą inwalidztwa, a także koszty utrzymania psa asystującego i użytkowania samochodu osobowego. Limit wynosi 2 tys. 280 zł.

W tej kategorii mieszczą się też koszty zakupu leków, ale odliczamy je inaczej, bo w wysokości będącej różnicą pomiędzy poniesionymi wydatkami w miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że niepełnosprawny musi stosować medykamenty stale lub czasowo. Jeśli np. jeśli w marcu wydaliśmy w aptece 130 zł, to odliczyć możemy 30 zł.

Do wydatków nielimitowanych (odliczamy całość poniesionych kosztów) zaliczamy te związane z adaptacją na potrzeby niepełnosprawnego samochodu, domu lub mieszkania, zakupem i naprawą niezbędnych w rehabilitacji urządzeń i sprzętu ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.

Nielimitowane są też opłaty za turnusy lub domowe zabiegi rehabilitacyjne i niektóre koszty transportu na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne, np. podwiezienie karetką transportu sanitarnego.

Co ważne, wysokość odliczanych kosztów trzeba umieć udokumentować na wypadek kontroli fiskusa - przedstawić faktury i rachunki z oświadczeniem o poniesieniu wydatku. W przypadku świadczeń np. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odliczamy jedynie różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowania.

Po raz pierwszy w tym roku!

W związku z nowelizacją ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym obowiązują nowe zasady rozliczania ulgi rehabilitacyjnej.

Po pierwsze, zmienił się próg dochodowy, od którego ulga rehabilitacyjna obowiązuje, aby więcej osób mogło z niej korzystać. Został podniesiony o blisko tysiąc złotych i aktualnie wynosi 10 tys. 080 zł w skali roku. Po jego przekroczeniu opiekunowi nie przysługuje prawo do ulgi. W dochód wchodzi tak renta, jak i dodatki pielęgnacyjne niepełnosprawnego. Alimenty na dzieci już nie wchodzą do dochodu.

Po raz pierwszy też odliczyć od podatku koszty utrzymania psa asystującego mogą wszyscy niepełnosprawni, a nie tylko niewidomi, niedowidzący i osoby z niepełnosprawnościami narządu ruchu I kategorii. Rozszerzono także prawo do odliczenia używania samochodu osobowego na wszystkich niepełnosprawnych oraz podatników mających ich na utrzymaniu - bez względu na grupę lub stopień, a także cel przejazdu. Nadal jednak trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem auta.

W Galerii znajdziesz pomoc

Dziś i jutro w Galerii Łódzkiej w godzinach 12.00 - 20.00 będzie można bezpłatnie skorzystać z pomocy w wypełnieniu zeznania podatkowego. Pomogą w tym specjaliści z Izby Administracji Skarbowej.

Zaproszone zostały również łódzkie fundacje, który zaprezentują swoje cele charytatywne. Każdy klient Galerii będzie mógł porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych fundacji i zdecydować, którą z nich wesprze swoim 1 procentem. Akcja „Szybki PIT” odbędzie się na poziomie -1, przy sklepie SMYK.

Każdy, kto zechce skorzystać z opcji wysłania zeznania przez internet, musi znać wysokość przychodu wykazanego w zeznaniu podatkowym za rok 2017. Jeśli korzystamy z ulg, należy przygotować rachunki, dokumenty i inne dane osobowe do rozliczenia.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.