Wojskowe Centrum Rekrutacji. Zostań żołnierzem

Czytaj dalej
Fot. WCR Suwałki
Materiał informacyjny

Wojskowe Centrum Rekrutacji. Zostań żołnierzem

Materiał informacyjny

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).
Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:
•przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany);
•będzie mu przysługiwało:
- wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także:
- prawo do urlopu wypoczynkowego,
- możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia),
- prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym,
- pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
•na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;
•będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;
•będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

Wojskowe Centrum Rekrutacji. Zostań żołnierzem

Kto może zostać powołany?

Do służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:
•posiada obywatelstwo polskie,
•posiada nieposzlakowaną opinię,
•posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
•posiada wiek co najmniej 18 lat,
•nie była karana za przestępstwo umyślne,
•nie jest przeznaczona do służby zastępczej,
•nie jest wyłączona od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
•nie posiada nadanego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej,
•posiada wykształcenie:
•co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
•co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
•co najmniej podstawowe (ukończenie 8 klasowej szkoły podstawowej lub szkoły gimnazjalnej) – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych – jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.

Jak zacząć?

1.Wejdź na portal rekrutacyjny www.zostanzolnierzem.pl i podaj niezbędne dane lub złóż wniosek za pośrednictwem EPUAP (wniosek można złożyć osobiście w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach).
2.Czekaj na kontakt od rekruterów – poinformują Cię o terminie i miejscu stawienia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR).
3.W WCR w ciągu maksymalnie 2 dni przejdziesz przez procedury rekrutacji (badania lekarskie oraz badania psychologiczne).
4.Jeśli pomyślnie ukończysz powyższy etap, otrzymasz decyzję o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Wojskowe Centrum Rekrutacji. Zostań żołnierzem

Terminy powołań do terytorialnej służby wojskowej w 2023 roku

SZKOLENIE PODSTAWOWE (16-dniowe)
* dla osób bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego:
- 12.05 – 27.05.2023 r.
- 30.06 – 15.07.2023 r.
- 15.09 – 30.09.2023 r.
- I część 16.12 – 17.12.2023 r.
II część ferie zimowe 2024 r.

SZKOLENIE WYRÓWNAWCZE (8-dniowe)
* żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym:
- 20.05 – 27.05.2023 r.
- 08.07 – 15.07.2023 r.
- 23.09 – 30.09.2023 r.
- I część 16.12 – 17.12.2023 r.
II część ferie zimowe 2024 r.

POZNAJ INNYCH WYSTAWCÓW TARGÓW


WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI W SUWAŁKACH
16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 21a
tel. 261 347 357
[email protected]
www.wcrsuwalki.wp.mil.pl
www.facebook.com/wcrsuwalki

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.