Wywóz śmieci - mieszkańców podpoznańskich gmin czekają podwyżki i nowe obowiązki. Ile zapłacisz? Co musisz robić? Jak segregować odpady?

Czytaj dalej
Fot. Krzysztof Kapica
Monika Kaczyńska

Wywóz śmieci - mieszkańców podpoznańskich gmin czekają podwyżki i nowe obowiązki. Ile zapłacisz? Co musisz robić? Jak segregować odpady?

Monika Kaczyńska

Ile kosztuje wywóz śmieci? Jak segregować odpady? Do których pojemników je wrzucać? Czy gałęzie są odpadem bio? Na te i inne pytania odpowiada Dorota Lew-Pilarska, prezes Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów - Selekt.

Jaki obecnie jest koszt wywozu odpadów z gospodarstw domowych?

Opłata od mieszkańca na miesiąc wynosi 13 zł i jest niewystarczająca, by pokryć koszty obioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych wyprodukowanych przez naszych mieszkańców. Koszty, jakie są z tego tytułu, uległy bardzo znacznemu podwyższeniu od 1 stycznia 2020.

Czytaj: Drastyczne podwyżki za śmieci. Mieszkańcy za wywóz śmieci w 2020 roku zapłacą o ponad 100 procent więcej w powiecie poznańskim

Ile wyniosły podwyżki w stosunku do ubiegłego roku i z czego one wynikają?

Nowa opłata została uchwalona przez Zgromadzenia Związku na poziomie 27 zł od osoby.

Podwyżki kosztów systemu gospodarki odpadami są spowodowane:

Czy we wszystkich gminach obsługiwanych przez Selekt ceny są jednakowe?

Stawka opłat od mieszkańca jest równa we wszystkich gminach Związku. Wpływ na nie mają wszystkie czynniki o których mówiłam wcześniej. Oczywiście na całość kosztów systemu ma wpływ specyfika danej gminy, odległość od instalacji, charakter zabudowy. W przypadku surowców, czy też worków ze zbiórką selektywną ważne jest, by mieszkańcy zgniatali odpady, pomniejszając tym samych objętość odpadów. Gdy mieszkańcy nie zgniatają odpadów, to firma wozi objętościowo dużo odpadów, a wagowo są to ilości znikome. Potem w przetargach firmy z tego powodu wyliczają wysokie koszty. Niestety mieszkańcy nie przykładają wagi to tej sprawy.

Jakie odpady wchodzą w skład nowej, obowiązkowej frakcji bio?

Wywóz śmieci - mieszkańców podpoznańskich gmin czekają podwyżki i nowe obowiązki. Ile zapłacisz? Co musisz robić? Jak segregować odpady?

Odpady kuchenne pochodzenia roślinnego: resztki owoców, warzyw, obierki od owoców i warzyw, zepsute owoce i warzywa, skorupki jak, fusy od kawy i herbaty. Pozostałości roślinne: liście. Trawa, chwasty, drobne gałązki (nie grubsze jak ołówek szkolny, rozdrobnione), kwiaty cięte, doniczkowe kwiaty także system korzeniowy bez ziemi, łupiny orzechów, igliwie, szyszki. Na bieżąco będziemy uzupełniać szczegółowo katalog odpadów po otrzymaniu szczegółowych informacji od pracowników instalacji.

Jakie cechy muszą spełniać pojemniki, w które muszą zaopatrzyć się mieszkańcy? Czy wystarczy kolor brązowy czy muszą one mieć także np. podwójne dno? Czy może panuje w tym względzie dowolność?

Pojemnik do BIO musi być koloru brązowego spełniający normy EN-840. Mogą to być pojemniki o pojemności 120;240 czy 1,1 l. Typowe pojemniki posiadają zaczepy, aby móc je opróżniać za pomocą śmieciarek. Zalecane są typowe pojemniki do BIO, ale jak mieszkaniec ma normalny pojemnik brązowy nie ma problemu. Pojemnik musi być opisany: BIO.

Czy można wykładać pojemniki biodegradowalnymi workami?

Odpady w pojemniku muszą być umieszczane luzem, bez żadnych opakowań.

Czy proponujecie Państwo usługę mycia pojemników po odpadach bio?

Utrzymanie pojemnika w należytym stanie sanitarnym to obowiązek właściciela nieruchomości. Firmy świadczące usługi odbioru odpadów od mieszkańców będą w swojej ofercie posiadały odpłatną usługę mycia pojemników, z której zainteresowany mieszkaniec będzie mógł skorzystać.

Z naszych informacji wynika, że znaczna podwyżka za przyjmowanie odpadów nastąpiła także na składowisku. Z czego ona wynikała?

Wzrost cen na składowiskach spowodowany jest znacznym wzrostem opłaty środowiskowej w myśl rozporządzenia Rady Ministrów. Różnica w opłacie w stosunku do roku ubiegłego to 100 złotych więcej od każdej tony.

Niektóre gminy, jak np. Suchy Las czy Rokietnica, które nie należą do Związku Selekt, dopłacały do wywozu odpadów. Od tego roku nie mogą tego robić. Dlaczego?

Nie mam takiej wiedzy, czy wymienione gminy dopłacały do systemu gospodarki odpadami. System ma się sam finansować - z opłat lub jak zapisał ustawodawca ze środków pochodzących ze sprzedaży surowców, których na dzień dzisiejszy nikt nie chce kupić. Jest odwrotnie - płacimy, by je instalacja przyjęła do zagospodarowania. Co do stawki opłat - opłaty mają tak być skalkulowane, aby pokrywały wszystkie koszty. Gminy dopłacały do systemu z budżetu np. kosztem gminnych inwestycji, a tak nie powinno być. Regionalna Izba Obrachunkowa przy uchwałach budżetowych czy kontrolach zwraca na to szczególną uwagę.

Czy wysypisko odpadów w Piotrowie Pierwszym jest w stanie przyjąć obecnie dostarczaną ilość odpadów?

Wysypisko odpadów w Piotrowie Pierwszym nie przyjmuje odpadów już od dobrych 2 lat. Zostało zrekultywowane przez gminę Stęszew i obecnie jest tylko monitorowane przez odpowiedzialne służby.

Gdzie w takim razie one trafiają?

Wszystkie odpady powstające na terenie Związku trafiają do Instalacji Komunalnej w Piotrowie Pierwszym. Zadaniem zarządzających Instalację w Piotrowie Pierwszym jest odpowiednie przygotowanie każdej z frakcji odpadów do prawidłowego ich zagospodarowania. Instalacja ma podpisane szereg umów, gdzie zgodnie z posiadanymi zezwoleniami mogą trafiać odpady. Na składowisko trafiają tylko te odpady, których nie można w żaden sposób zagospodarować.

Monika Kaczyńska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.