Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie

Czytaj dalej
Materiał informacyjny ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. STEFANII KARPOWICZ W KRZYŻEWIE

Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie

Materiał informacyjny ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. STEFANII KARPOWICZ W KRZYŻEWIE

Szkoła w Krzyżewie, mimo pandemii, tętniła życiem. Młodzież i nauczyciele spotykali się na zajęciach praktycznych, które odbywały się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Duża przestrzeń nie sprzyja wirusom. Nowoczesne i przestronne pracownie, w tym nowo otwarta pracownia pszczelarstwa oraz możliwość odbywania części zajęć na powietrzu (warsztaty szkolne, przyszkolna pasieka, poletka SDOO w Krzyżewie) pozwalały uczniom kontynuować naukę i rozwijać swoje zainteresowania. Część zajęć edukacyjnych odbywała się zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams i dziennika elektronicznego Librus.

Uczniowie, mimo ograniczeń spowodowanych pandemią, mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy poprzez udział w Konkursie wiedzy o pszczelarstwie oraz w Olimpiadzie promującej uprawę roślin bobowatych i soi. Odnieśli na tym polu duże sukcesy. W Olimpiadzie promującej uprawę roślin bobowatych zajęli I, II i IV miejsce zdobywając nagrody i jednocześnie kontynuując chlubną tradycję godnego reprezentowania Szkoły. Organizatorem przedsięwzięcia był Samorząd Województwa Podlaskiego.

Sukcesy młodzieży zostały docenione i nagrodzone. Dwoje uczniów - uczennica z kl. II technikum rolniczego oraz uczeń z kl. II technikum agrobiznesu, otrzymali stypendia Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego.

W dniu 23.04.2021r. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyły się eliminacje okręgowe XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Brali w nich udział uczniowie szkół rolniczych z 25 powiatów województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Wśród nich znalazła się młodzież Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie. Wszyscy są uczniami klasy II i dopiero zaczynają swoje olimpijskie zmagania. Mimo tego, że rywalizowali głównie ze starszymi od siebie, dwóm z nich udało się uplasować w pierwszej dziesiątce w bloku – produkcja roślinna. Jest to bardzo dobry prognostyk na przyszłość i nadzieja, że będą kolejnym rocznikiem uczniów wpisujących się w historię olimpijskich sukcesów naszej Szkoły.

Ciekawą przygodą było uczestnictwo w nagraniu do programu telewizyjnego „Tym żyje wieś”. Ta ciekawa lekcja odbyła się na poletkach Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, podczas której uczniowie klas pierwszych, porównywali gatunki zbóż ozimych pod kątem porażenia przez pleśń śniegową.

Młodzież ZSR w Krzyżewie chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych wspierających chorych i potrzebujących w ramach Szkolnego Koła Caritas. Jest to doskonała nauka empatii i wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Obecnie trwa zbiórka plastikowych nakrętek oraz akcja zbierania nowych skarpet dla osób bezdomnych „Skarpet ciepłem rozgrzej serce”.

Aktualnie trwa jeszcze rekrutacja. Szkoła otwiera się na nowe kierunki.

Ofertę edukacyjną przedstawia ulotka.

W tym roku, obok wcześniej występujących, proponujemy nowy kierunek kształcenia. To liceum ogólnokształcące z edukacją prozdrowotną, z rozszerzonym programem biologii i chemii.

Klasa o takim profilu łączy w sobie zainteresowania z różnych dziedzin wiedzy. Ofertę kierujemy do osób, dla których ważny jest zdrowy styl życia, które interesują się naukami przyrodniczymi i wiążą z nimi swoją przyszłość, które chcą poznać zasady prawidłowego żywienia, marzą o zawodzie dietetyka, instruktora fitness, terapeuty lub chcą włączyć się w działania pomagające chronić środowisko. Jest to oferta dla wszystkich, którzy dostrzegają potrzeby innych i chcą im pomagać, chcą żyć aktywnie i zachęcać do aktywności innych.

W trakcie nauki uczniowie dowiedzą się, jak dbać o zdrowie i urodę, jak korzystać z bogactwa i różnorodności natury. Rozwiną wiedzę o ochronie środowiska. nauczą się, jak skutecznie działać w zespole, radzić w sytuacjach zagrożenia. Poznają również formy terapii i pomocy osobom niepełnosprawnym.

Profil prozdrowotny daje wiele możliwości na przyszłość. Naukę można kontynuować wybierając studia przyrodnicze, medyczne, techniczne, na kierunkach takich jak: biologia człowieka, pielęgniarstwo, dietetyka, technologia żywności, kosmetologia, rolnictwo, leśnictwo, inżynieria środowiskowa, fizyka medyczna i wiele innych.

Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie

ZAPRASZA

Historia szkoły

Stefania Karpowicz to postać niezwykle ważna w historii Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie. To ona była jej założycielką i fundatorką, a początki sięgają roku 1913. Wówczas Pani Stefania, osobiście jeżdżąc po okolicznych wsiach, zwerbowała pierwszych uczniów. I tak w 1913 roku z własnych środków założyła Szkołę Rolniczą w Krzyżewie. Była to pierwsza tego typu placówka na północno-wschodnich ziemiach Polski, nadzorowana przez Centralne Towarzystwo Rolnicze, z nowoczesnym programem kształcenia praktycznego. Ówcześnie szkoła spełniała rolę nie tylko miejsca nauki rolnictwa, ale również wychowania patriotycznego młodzieży. Z dala od władz rosyjskiego zaborcy nauczyciele starali się poszerzać wiedzę uczniów o znajomość polskiej literatury i historii. Ogromny wkład wniosła w to dzieło założycielka szkoły, która całe swoje dorosłe życie jej poświęciła, będąc nauczycielką i opiekunką młodzieży. Była też ceniona w środowisku. Zawsze spieszyła z pomocą wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali, niezależnie od tego, czy byli to uczniowie, absolwenci szkoły, pracownicy czy mieszkańcy okolicznych wsi.

Życie i działania Pani Stefanii stanowią prawdziwy drogowskaz dla młodych ludzi. Była zamożna, a jednak wybrała proste życie pozbawione wszelkich wygód. Poświęciła się pomocy drugiemu człowiekowi i zawsze powtarzała: „Najważniejsze to pracować dla tych, którzy nas potrzebują” .

Obecnie zbliżamy się do uroczystości jubileuszu 40. rocznicy nadania imienia Zespołowi Szkół Rolniczych w Krzyżewie. 24 czerwca 1981 r. szkoła otrzymała imię Stefanii Karpowicz i sztandar.

Lata istnienia szkoły to czas wielu sukcesów, zarówno uczniów jak i nauczycieli. Wszyscy intensywnie pracują na wizerunek szkoły w Krzyżewie, a każdego roku kształcą się tutaj kolejne roczniki młodzieży, zdobywając w szkole fachową i niezbędną wiedzę rolniczą.POZNAJ OFERTY INNYCH FIRM
Materiał informacyjny ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. STEFANII KARPOWICZ W KRZYŻEWIE

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.