Zmieniły się kwoty, dodatki i świadczenia

Czytaj dalej
Fot. 123rf.com
(AG)

Zmieniły się kwoty, dodatki i świadczenia

(AG)

Począwszy od 1 marca br. następuje waloryzacja emerytur i rent. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2016 r., przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 100,24 proc. Wraz z waloryzacją (uzupełnioną o wypłatę jednorazowych dodatków, ale tylko dla osób ze świadczeniami nie wyższymi niż 2 tys. zł brutto) następuje również zmiana wielu innych kwot, dodatków i świadczeń.

Poniżej wymieniamy najważniejsze zmiany, które weszły w życie od 1 marca br.

Nowa kwota bazowa

Od 1 marca 2016 r. kwota bazowa wynosi 3.408,62 zł (poprzednio 3.308,33 zł) i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur i rent przyznawanych według dotychczasowych zasad na wniosek zgłoszony po dniu 29 lutego 2016 r. lub przed 1 marca 2016 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po 29 lutego 2016 r.

Nowe kwoty najniższych świadczeń i dodatków

Od 1 marca 2016 r. obowiązują również nowe kwoty najniższych emerytur i rent oraz kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie, a także maksymalne kwoty zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2016:

Inne świadczenia

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń

Kwota maksymalnego zmniejszenia

(AG)

(AG)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.